Czy polscy przedsiębiorcy mogą zostać pozwani przed Jednolity Sąd Patentowy?

Fakt, że na dzień dzisiejszy Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (ang. Unified Patent Court Agreement – UPCA), nie oznacza, że obywatele RP nie będą mogli zostać pozwani przed tym sądem. Tego rodzaju okoliczność może mieć przykładowo miejsce w sytuacji, gdy polski przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą na terenie państw członkowskich UE będących stronami UPCA naruszy obowiązujący tam patent europejski lub patent europejski o jednolitym skutku.

Należy pamiętać, że orzeczenia Jednolitego Sądu Patentowego dotyczące patentu europejskiego o jednolitym skutku obejmują z mocy prawa terytorium wszystkich państw członkowskich UE, które są stroną UPCA. W przypadku zaś, gdy przedmiotem orzeczenia jest „klasyczny” patent europejski, obowiązuje ono na terytorium tych państw członkowskich UE będących stroną UPCA, w których ten patent europejski ma skutek.

W konsekwencji pozwany przed Jednolitym Sądem Patentowym – jeśli przegra proces i wyrok się uprawomocni – może otrzymać np. zakaz wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub używania produktu będącego przedmiotem patentu europejskiego należącego do powoda. Zakaz ten w przypadku patentu europejskiego o jednolity skutku będzie obowiązywać jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich UE, które przystąpiły do UPCA.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl