Co to jest wzór użytkowy?

Wzór użytkowy, nazywany też „małym patentem”, to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Wzór użytkowy odnosi się do przedmiotów materialnych o trwałej postaci, zatem nie można ubiegać się o ochronę rozwiązań odnoszących się do np. sposobów postępowania lub zastosowań substancji.

Na wzory użytkowe udzielane są prawa ochronne (nie patenty).

Wzór użytkowy jest formą ochrony prawa własności intelektualnej dla nowego i oryginalnego wzoru zastosowania przedmiotu użytkowego. Może dotyczyć kształtu, wzoru lub konstrukcji przedmiotu użytkowego, ale nie obejmuje samej funkcji technicznej.

Jak opisać wzór użytkowy?

Ogólnie rzecz biorąc, wzór użytkowy może być opisany jako wzór zastosowania przedmiotu, który nadaje mu nowy wygląd lub cechy, które ułatwiają jego użytkowanie. Przykłady to wygląd produktu, jak np. design butelki czy uchwytu do sztućców.

Czym różni się patent od wzoru użytkowego?

Różnica między patentem a wzorem użytkowym polega na zakresie ochrony i rodzaju wynalazku. Patent może obejmować znacznie szerszy zakres ochrony i może dotyczyć bardziej skomplikowanych wynalazków, takich jak procesy technologiczne, urządzenia mechaniczne, czy chemiczne substancje. Wzór użytkowy zazwyczaj dotyczy wyłącznie zewnętrznego wyglądu lub cech użytkowych przedmiotu.

Jaka jest różnica między wzorem użytkowym a wzorem przemysłowym?

Różnica między wzorem użytkowym a wzorem przemysłowym zależy głównie od kraju. W niektórych jurysdykcjach, takich jak Polska, terminy „wzór użytkowy” i „wzór przemysłowy” są używane zamiennie i odnoszą się do tej samej formy ochrony własności intelektualnej. Jednakże w innych krajach, takich jak Niemcy, te terminy odnoszą się do różnych kategorii ochrony, gdzie wzór użytkowy dotyczy raczej formy i wyglądu przedmiotu, a wzór przemysłowy obejmuje również inne cechy, takie jak ornamentacja.

Co to jest wzór użytkowy i czym on się różni od wynalazku?

Wzór użytkowy różni się od wynalazku głównie pod względem zakresu ochrony. Wynalazek dotyczy nowego i nieoczywistego rozwiązania technicznego problemu, które można zdefiniować jako urządzenie, proces lub produkt. Wzór użytkowy z kolei koncentruje się na wyglądzie lub cechach użytkowych przedmiotu, które nadają mu nową formę lub ułatwiają jego użytkowanie, ale nie obejmuje samej funkcji technicznej.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl