Co to jest strategia ochrony praw własności intelektualnej?

Jest to całokształt działań, jakie firma podejmuje w celu ochrony swoich praw własności intelektualnej. Odpowiednie skonstruowanie strategii ochrony praw własności przemysłowej w przedsiębiorstwie wspiera rozwój firmy i ułatwia osiąganie celów biznesowych. Wybór strategii jest uzależniony od kilku czynników: branży, w której działa firma, konkurencji na rynku i ilości dóbr własności intelektualnej.

Wiele zależy od sytuacji konkurencyjnej, od planów przedsiębiorstwa dotyczących np. życia produktu – czy będzie on sezonowy, czy całoroczny, czy firma zamierza w niego inwestować, czy ma potencjał, by stać się liderem rynku, czy też jest to produkt niszowy. Istotne są też plany ekspansji na rynki zagraniczne, czy produkt obecny będzie tylko w Polsce, czy w krajach UE, a może w innych krajach świata.

Najczęściej jednak obserwujemy trzy rodzaje postaw, jakie przyjmują przedsiębiorcy: aktywna, obronna i pasywna.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl