Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Blog about intellectual property
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

W 2016 roku Brytyjczycy opowiedzieli się w referendum za opuszczeniem Unii Europejskiej. Kilka miesięcy później rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii formalnie rozpoczął przewidzianą w art. 50 Traktu Lizbońskiego procedurę wystąpienia tego państwa członkowskiego ze struktur Unii. Wśród wielu pytań odnoszących się do Brexitu rodzi się również to dotyczące statusu unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych po 29 marca 2019 roku.

03 Paź 2018
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Nie wyobrażamy sobie dzisiaj mediów społecznościowych i stron internetowych bez licznych zdjęć, obrazków i grafik. Wykorzystywanie oraz udostępnianie fotografii jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Jednak, jak potwierdził wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Renckhoff, musi się to odbywać z poszanowaniem praw autorskich twórców.

03 Wrz 2018
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Potrzebujesz kubeczka? Nakrętki? Implantu kręgosłupa? Pistoletu? Kup sprzęt, materiały i zabieraj się do pracy. Wszystko to można dziś wytworzyć za pomocą drukarek 3D.

23 Sie 2018
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Czy pomysł oprócz twórcy może mieć również właściciela? Podstawą prawa patentowego jest przeświadczenie, że tak. Naturalnym jest, że mamy prawo do posiadania tego, co jest owocem naszej pracy, a opracowanie nowego wynalazku bez wątpienia wymaga niemałych nakładów pracy intelektualnej. Zazwyczaj zakładamy, że twórca powinien mieć wpływ na sposób, w jaki będzie wykorzystywane jego dzieło stanowiące wyraz kreatywności i osobowości twórcy. Jednak w przypadku prawa patentowego na pierwszy plan wysuwa się jeszcze jeden aspekt – utylitaryzm.

10 Sie 2018
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Chiny powoli otwierają się na zmianę podejścia do oceny naruszeń własności intelektualnej. Jednak globalne koncerny posiadające w swoim portfolio rozpoznawalne marki wciąż napotykają na trudności, próbując chronić znaki towarowe, wzory przemysłowe i patenty.

30 Lip 2018
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Zarejestrowane znaki towarowe, wzory przemysłowe, patenty, czyli prawa wyłączne, są dla przedsiębiorstwa składnikami majątku, wartymi tyle, ile skłonny jest za nie zapłacić rynek. Czasami, w przypadku marek o ugruntowanej renomie, lub przełomowych rozwiązań technicznych są to milionowe kwoty.

26 Cze 2018
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Hasbro zarejestrowało w Stanach Zjednoczonych zapach dziecięcej ciastoliny Play-Doh. Wiadomość ogłoszono 18 maja tuż po tym jak Urząd Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO) oficjalnie uznał zapach za zarejestrowany znak towarowy.

05 Cze 2018
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

O tym, że obowiązujące przepisy prawa bywają niejednoznaczne nie trzeba nikogo przekonywać. Problem ten dotyczy także przepisów prawa Unii Europejskiej, jednak prawodawca unijny przewidział jego możliwe rozwiązanie. Zgodnie z przepisami traktatowymi (art. 267 TFUE) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym o wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii. W sytuacji zatem, gdy sąd krajowy w trakcie bezpośredniego stosowania unijnych aktów prawnych ma wątpliwości co do ich interpretacji, a decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, może on zwrócić się do TSUE stawiając mu konkretne pytania prawne.

10 maja 2018
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Już w kwietniu, dokładnie 26 kwietnia będziemy po raz kolejny obchodzić Światowy Dzień Własności Intelektualnej. W tym roku motywem przewodnim jest uczczenie szczególnej roli kobiet, które dzięki swojej pomysłowości, kreatywności i odwadze przyczyniają się do zmian mających wpływ na kształtowanie przyszłości otaczającego świata.

20 Kwi 2018