Komentarz specjalistyczny

Jak rozegrać GAMECHANGER-a?

Gamechanger. Tym mianem określa się wchodzący z początkiem 2023 roku system patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz Jednolitego Sądu Patentowego. Czy polskiego przedsiębiorcę ten temat powinien zainteresować, skoro Polska nie…

04 października 2022 - Piotr Godlewski

Wykorzystanie druku 3D w ratowaniu rafy koralowej

Rafy koralowe stanowią jedne z najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu ekosystemy, są tym samym doskonałym obiektem do obserwacji zmian zachodzących na naszej planecie. Naukowcy intensywnie pracują nad ich ochroną i…

25 maja 2022