Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Blog about intellectual property
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Nawet podczas krótkiego pobytu w Amsterdamie odwiedzający zazwyczaj udają się w jedno z kilku miejsc powszechnie uznawanych za atrakcję turystyczną (tzw. „must-see”). Dla osób zainteresowanych sztuką czy też szeroko pojętą kulturą z pewnością takim miejscem w stolicy Holandii będzie Rijksmuseum, które gromadzi największą w tym kraju (ponad pięciotysięczną) kolekcję rodzimego jak i europejskiego malarstwa. Na niektóre z osławionych dzieł sztuki, które są tu eksponowane, można jednak w dzisiejszych czasach spojrzeć z innej perspektywy. Oto bowiem stojąc przed obrazem Rembrandta van Rijn zatytułowanym „Straż nocna” (lub „Wymarsz strzelców”), wystawianym dla zwiedzających w osobnej sali, możemy dostrzec wytwór artystycznych o wysoko cenionych walorach estetycznych, albo… znak towarowy.

21 Lis 2017
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

1 października 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (EUTM). Rozporządzenie zmieni niektóre zasady rejestracji unijnych znaków towarowych w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także wprowadzi nowe rodzaje i kategorie oznaczeń.

26 Wrz 2017
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Wielkimi krokami zbliża się termin implementacji w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej (tzw. Dyrektywy private enforcement). Projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji znajduje się w Senacie RP, planuje się, że przepisy powinny wejść w życie do końca czerwca.

14 Lip 2017
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 14 czerwca 2017 r. nie pozostawia wątpliwości – zarządzanie w Internecie i udzielanie dostępu do platformy wymiany plików (jak np. „The Pirate Bay”, stanowiącej przedmiot postępowania), która poprzez indeksację metadanych dotyczących utworów chronionych i udostępnianie wyszukiwarki umożliwia użytkownikom tej platformy wyszukanie tych utworów oraz ich wymianę w ramach sieci równorzędnej (peer-to-peer) stanowi […]

21 Cze 2017
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Uważasz, że Twoje rozwiązanie nie jest innowacyjne? Nie ma szans na ochronę patentową? Nie stać Cię na rozwój i ochronę projektu? Nie potrzebujesz specjalisty, by chronić swój pomysł? Uważasz, że innowacyjne chemiczne rozwiązanie samo w sobie stanowi klucz do sukcesu? Zapraszamy do artykułu „5 błędów w myśleniu o innowacjach w przemyśle chemicznym” .

12 Cze 2017
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Konstruując przepisy prawa ustawodawca musi posługiwać się czasem pojęciami nieostrymi, których zakres znaczeniowy jest dookreślany dopiero przez organ stosujący prawo. Tego rodzaju pojęcia nie tylko pozwalają „dopasować” treść prawa do stanu faktycznego danej sprawy, ale nie raz odnoszą się również do procesu wartościowania, który z założenia ma subiektywny charakter. Aby jednak nie dochodziło do sytuacji, […]

19 maja 2017
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Szef zespołu badań patentowych w JWP Rzecznicy Patentowi, dr inż. Sylwia Błażej-Sosnowska, opowiada o ochronie własności intelektualnej w działalności start-upów. JWP wspiera uczestników akceleratora MIT Enterprise Forum Poland w budowaniu strategii ochrony własności intelektualnej dla ich projektów.

12 maja 2017
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Wsparcie prowadzenia prac w zakresie badań i rozwoju (B+R) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w sektorze chemicznym prowadzone jest w ramach projektu INNOCHEM. Ten sektorowy program został zainicjowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Jego głównym celem jest poprawa pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego. Działania Programu INNOCHEM skupiają się takich obszarach tematycznych, jak […]

31 Mar 2017
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Nazwa leku jest bardzo istotnym elementem strategii marketingowej produktów leczniczych, kluczowym dla ich funkcjonowania na rynku. Producent lub podmiot odpowiedzialny nadaje nazwę na samym początku drogi, w momencie składania wniosku o dopuszczenie do obrotu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Urząd weryfikuje proponowane nazwy zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne porównując je z nazwami produktów leczniczych już dopuszczonych do obrotu, ale też będących w trakcie procesu dopuszczenia do obrotu, procesu zmiany nazwy a nawet wycofanych.

13 Mar 2017
1234

Skontaktuj się z nami

Nie ma nikogo w tej chwili na Chacie. Ale możesz wysłać do nas maila a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Pytania, problemy lub wątpliwości? Chcielibyśmy Ci pomóc!

Kliknij przycisk ENTER, aby wysłać