Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Blog about intellectual property
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Dzięki postępom techniki komputerowej, technologie VR i AR szybko się rozwijają i dojrzewają. Od 2010 r. obserwujemy wzrost liczby zgłoszeń patentowych w tym obszarze. Przez ostatnie 4 lata liczba zgłoszeń uległa podwojeniu.

02 Gru 2019
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Obecnie, przemysł farmaceutyczny, z powodu coraz większych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową, stoi w obliczu wyzwań związanych z utrzymaniem programów rozwoju leków. Szacuje się, ze opracowanie nowego leku jest bardzo złożonym, drogim i długim procesem, który zwykle kosztuje ok. 2,6 miliarda USD i zajmuje średnio 12 lat.

20 Lis 2019
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Rewolucja cyfrowa obecna jest w każdej gałęzi przemysłu, również w obszarze usług finansowych. Fin-Tech doświadcza wielu zmian dzięki nowym usługom, modelom biznesowym i dostawcom, mogąc tworzyć  zupełnie nowe możliwości rynkowe lub dawać przewagę konkurencyjną w stosunku do tradycyjnych modeli.

20 Lis 2019
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Mówimy – słomka, myślimy – zło w najczystszej postaci, zanieczyszczone oceany, zaśmiecone środowisko. „Słomkowa rewolucja” rozpoczęła się stosunkowo niedawno, bo w połowie 2018 roku.

07 Lis 2019
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Poziom wynalazczy jest jednym z kryteriów oceny wynalazku, obok nowości i przemysłowego stosowania. Na pytanie, czy wynalazek posiada poziom wynalazczy, możemy odpowiedzieć twierdząco, jeśli uznamy, że przedmiot rozwiązania jest nowy. Ustawa Prawo własności przemysłowej w ramach dostosowania do standardów europejskich, wprowadziła sformułowanie „poziom wynalazczy” zamiast stosowanego wcześniej określenia „nieoczywistości”. Co oznacza “poziom wynalazczy”? Oceniając poziom […]

05 Lis 2019
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Europejski Urząd Patentowy (EPO) ogłosił nowe wytyczne dla Ekspertów, które weszły w życie 1 listopada 2019 r. Oznacza to, że praktyka rozpatrywania zgłoszeń wynalazków w EPO ulega kolejnej zmianie. Dla zgłaszających przewidziano wiele ułatwień, zarówno w postaci niższych opłat urzędowych, jak i łatwiejszego wykazywania patentowalności wynalazków. Wytyczne EPO Europejski Urząd Patentowy co roku ogłasza nowe […]

31 Paź 2019
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Patenty udzielane są na wynalazki, które, oprócz nowości i poziomu wynalazczego, posiadają zdolność patentową. Co to oznacza w praktyce?

30 Paź 2019
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Monitorowanie znaków towarowych powinno być nieodłącznym elementem strategii ochrony znaków towarowych w każdej firmie. Nie monitorując rejestrów, nie sprawdzając, czy inna firma zgłasza identyczne lub podobne znaki towarowe, przedsiębiorcy popełniają błąd, który może czasem sporo kosztować.

29 Paź 2019
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Branża kosmetyczna to prężnie rozwijająca się dziedzina, szacuje się, że w 2023 r. jej wartość ma osiągnąć ponad 800 miliardów dolarów. Nic dziwnego, że również w tej dziedzinie coraz więcej miejsca zajmuje świat cyfrowy.

28 Paź 2019