Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Blog about intellectual property
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Hasbro zarejestrowało w Stanach Zjednoczonych zapach dziecięcej ciastoliny Play-Doh. Wiadomość ogłoszono 18 maja tuż po tym jak Urząd Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO) oficjalnie uznał zapach za zarejestrowany znak towarowy.

05 Cze 2018
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

O tym, że obowiązujące przepisy prawa bywają niejednoznaczne nie trzeba nikogo przekonywać. Problem ten dotyczy także przepisów prawa Unii Europejskiej, jednak prawodawca unijny przewidział jego możliwe rozwiązanie. Zgodnie z przepisami traktatowymi (art. 267 TFUE) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym o wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii. W sytuacji zatem, gdy sąd krajowy w trakcie bezpośredniego stosowania unijnych aktów prawnych ma wątpliwości co do ich interpretacji, a decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, może on zwrócić się do TSUE stawiając mu konkretne pytania prawne.

10 maja 2018
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Już w kwietniu, dokładnie 26 kwietnia będziemy po raz kolejny obchodzić Światowy Dzień Własności Intelektualnej. W tym roku motywem przewodnim jest uczczenie szczególnej roli kobiet, które dzięki swojej pomysłowości, kreatywności i odwadze przyczyniają się do zmian mających wpływ na kształtowanie przyszłości otaczającego świata.

20 Kwi 2018
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

W poprzedniej części artykułu wskazano, że reprodukcja znanego dzieła sztuki może stać się zarejestrowanym znakiem towarowym. Przytoczono także kilka przykładowych obrazów, które wyszły spod pędzla dawnych mistrzów malarstwa, a obecnie zostały zmonopolizowane na rzecz przedsiębiorców właśnie poprzez ich rejestrację w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Warto jednak rozważyć, czy z punktu widzenia funkcji, jakie powinien spełniać w obrocie znak towarowy, zgłaszanie do ochrony reprodukcji znanych dzieł sztuki może przynieść zamierzony skutek.

14 Mar 2018
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Nawet podczas krótkiego pobytu w Amsterdamie odwiedzający zazwyczaj udają się w jedno z kilku miejsc powszechnie uznawanych za atrakcję turystyczną (tzw. „must-see”). Dla osób zainteresowanych sztuką czy też szeroko pojętą kulturą z pewnością takim miejscem w stolicy Holandii będzie Rijksmuseum, które gromadzi największą w tym kraju (ponad pięciotysięczną) kolekcję rodzimego jak i europejskiego malarstwa. Na niektóre z osławionych dzieł sztuki, które są tu eksponowane, można jednak w dzisiejszych czasach spojrzeć z innej perspektywy. Oto bowiem stojąc przed obrazem Rembrandta van Rijn zatytułowanym „Straż nocna” (lub „Wymarsz strzelców”), wystawianym dla zwiedzających w osobnej sali, możemy dostrzec wytwór artystycznych o wysoko cenionych walorach estetycznych, albo… znak towarowy.

21 Lis 2017
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

1 października 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (EUTM). Rozporządzenie zmieni niektóre zasady rejestracji unijnych znaków towarowych w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także wprowadzi nowe rodzaje i kategorie oznaczeń.

26 Wrz 2017
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Wielkimi krokami zbliża się termin implementacji w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej (tzw. Dyrektywy private enforcement). Projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji znajduje się w Senacie RP, planuje się, że przepisy powinny wejść w życie do końca czerwca.

14 Lip 2017
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 14 czerwca 2017 r. nie pozostawia wątpliwości – zarządzanie w Internecie i udzielanie dostępu do platformy wymiany plików (jak np. „The Pirate Bay”, stanowiącej przedmiot postępowania), która poprzez indeksację metadanych dotyczących utworów chronionych i udostępnianie wyszukiwarki umożliwia użytkownikom tej platformy wyszukanie tych utworów oraz ich wymianę w ramach sieci równorzędnej (peer-to-peer) stanowi […]

21 Cze 2017
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Uważasz, że Twoje rozwiązanie nie jest innowacyjne? Nie ma szans na ochronę patentową? Nie stać Cię na rozwój i ochronę projektu? Nie potrzebujesz specjalisty, by chronić swój pomysł? Uważasz, że innowacyjne chemiczne rozwiązanie samo w sobie stanowi klucz do sukcesu? Zapraszamy do artykułu „5 błędów w myśleniu o innowacjach w przemyśle chemicznym” .

12 Cze 2017
1234