Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Blog about intellectual property
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Przez ponad 20 lat Roger Federer współpracował z marką Nike. Jednym z efektów tej kooperacji było stworzenie linii produktów sygnowanych inicjałami tenisisty – „RF”. Umowa sponsorska wygasła w marcu 2018 roku, a Federer stracił prawo do używania powyższego oznaczenia.

21 Sie 2019
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Red Bull stracił rejestrację znaku towarowego skomponowanego z kombinacji kolorów niebieskiego i srebrnego. 29 lipca br., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), zakończył serię odwołań podtrzymując wcześniejsze orzeczenia, zgodnie z którymi ​​producent napojów energetycznych nie spełnił ustawowych wymogów przepisów dotyczących rejestracji kombinacji kolorów jako znaków towarowych. Red Bull był właścicielem dwóch znaków składających się z kombinacji […]

07 Sie 2019
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Coraz częściej kupujący chcą uzyskać od sprzedawców wiążące gwarancje, że dalsze oferowanie i wprowadzanie do obrotu nabywanych produktów nie będzie naruszać patentów osób trzecich. Sprzedawcy – w szczególności importerzy – są wówczas w niełatwej sytuacji, zwłaszcza jeśli sami nie mają pewności, czy rozwiązanie zawarte w produkcie faktycznie wchodzi w zakres cudzego monopolu patentowego. Jak w […]

24 Lip 2019
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Pozornie wygodna dla właściciela znaku towarowego ostatnia nowelizacja prawa własności przemysłowej ma jednak swoje minusy. Okazuje się, że rezygnacja z usług pełnomocnika w sprawach odnowień jest ryzykowna.

07 Cze 2019
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Przemysł farmaceutyczny dzieli się na dwie kategorie wytwórców: firmy oryginalne i firmy generyczne. Zazwyczaj producenci leków oryginalnych to ci, którzy najpierw poszukują nowych celów molekularnych, które mogłyby stanowić cel dla zupełnie nowych leków, a potem w toku żmudnych i kosztownych prac badawczo-rozwojowych tworzą nowe preparaty i ich formulacje, aby w toku badań klinicznych zweryfikować skuteczność danego […]

15 maja 2019
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

4 kwietnia 2019 r. Minister Sprawiedliwości skierował do konsultacji publicznych i opiniowania projekt ustawy zmieniającej Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy (nr z wykazu UD 497).
Projektowane zmiany mają doprowadzić do objęcia postępowań związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej odrębną regulacją. Jej stosowanie przypadnie wyspecjalizowanym sądom na szczeblu okręgowym. Jednocześnie osobom, które będą chciały dochodzić swoich praw, ale również podmiotom, które nie mają pewności co do legalności swojego działania, udostępnione mają zostać zupełnie nowe lub zmodyfikowane instytucje procesowe, ułatwiające ochronę praw i pozycji rynkowej.

15 Kwi 2019
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

SPC (Supplementary Protection Certificate – Dodatkowe Prawo Ochronne) daje prawo do wydłużenia ochrony patentowej na produkt, który był przedmiotem pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (MA – Marketing Authorisation). Czy nowa formulacja produktu jest istotna dla otrzymania SPC? W najnowszym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-443/17 dot. Abraxis orzekł, że dla produktu,  który był już […]

27 Mar 2019
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Prezydent 11.03.2019 r. podpisał nowelizację ustawy prawo własności przemysłowej. Zmiany w ustawie mają dostosować polskie przepisy do uregulowań Dyrektywy 2015/2436, ujednolicającej ustawodawstwa krajów członkowskich dotyczące znaków towarowych. Najważniejszą zmianą wynikająca z nowelizacji jest zniesienie wymogu graficznej przedstawialności znaku towarowego zgłaszanego do rejestracji. Wcześniej przepisy wymagały od zgłaszającego dołączenia do zgłoszenia przedstawienia graficznego znaku, czyli zapisu […]

13 Mar 2019
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Nieubłaganie zbliża się 29 marca 2019 roku – termin wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Sytuacja zmienia się dynamicznie i trudno przewidzieć finał „Brexitu”, mowa jest nawet o kolejnym referendum. Niepewność jest najtrudniejsza dla przedsiębiorców, zarówno brytyjskich (którzy na wszelki wypadek gromadzą zapasy), jak i pochodzących z pozostałych krajów UE i prowadzących swoje przedsięwzięcia na Wyspach. Ci ostatni martwią się nie tylko o sprawy celne czy importowe, ale też o status swoich praw własności intelektualnej, szczególnie znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

05 Mar 2019