Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Blog about intellectual property
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Czy pomysł oprócz twórcy może mieć również właściciela? Podstawą prawa patentowego jest przeświadczenie, że tak. Naturalnym jest, że mamy prawo do posiadania tego, co jest owocem naszej pracy, a opracowanie nowego wynalazku bez wątpienia wymaga niemałych nakładów pracy intelektualnej. Zazwyczaj zakładamy, że twórca powinien mieć wpływ na sposób, w jaki będzie wykorzystywane jego dzieło stanowiące wyraz kreatywności i osobowości twórcy. Jednak w przypadku prawa patentowego na pierwszy plan wysuwa się jeszcze jeden aspekt – utylitaryzm.

10 Sie 2018
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Chiny powoli otwierają się na zmianę podejścia do oceny naruszeń własności intelektualnej. Jednak globalne koncerny posiadające w swoim portfolio rozpoznawalne marki wciąż napotykają na trudności, próbując chronić znaki towarowe, wzory przemysłowe i patenty.

30 Lip 2018
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Zarejestrowane znaki towarowe, wzory przemysłowe, patenty, czyli prawa wyłączne, są dla przedsiębiorstwa składnikami majątku, wartymi tyle, ile skłonny jest za nie zapłacić rynek. Czasami, w przypadku marek o ugruntowanej renomie, lub przełomowych rozwiązań technicznych są to milionowe kwoty.

26 Cze 2018
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Hasbro zarejestrowało w Stanach Zjednoczonych zapach dziecięcej ciastoliny Play-Doh. Wiadomość ogłoszono 18 maja tuż po tym jak Urząd Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO) oficjalnie uznał zapach za zarejestrowany znak towarowy.

05 Cze 2018
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

O tym, że obowiązujące przepisy prawa bywają niejednoznaczne nie trzeba nikogo przekonywać. Problem ten dotyczy także przepisów prawa Unii Europejskiej, jednak prawodawca unijny przewidział jego możliwe rozwiązanie. Zgodnie z przepisami traktatowymi (art. 267 TFUE) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym o wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii. W sytuacji zatem, gdy sąd krajowy w trakcie bezpośredniego stosowania unijnych aktów prawnych ma wątpliwości co do ich interpretacji, a decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, może on zwrócić się do TSUE stawiając mu konkretne pytania prawne.

10 maja 2018
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Już w kwietniu, dokładnie 26 kwietnia będziemy po raz kolejny obchodzić Światowy Dzień Własności Intelektualnej. W tym roku motywem przewodnim jest uczczenie szczególnej roli kobiet, które dzięki swojej pomysłowości, kreatywności i odwadze przyczyniają się do zmian mających wpływ na kształtowanie przyszłości otaczającego świata.

20 Kwi 2018
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

W poprzedniej części artykułu wskazano, że reprodukcja znanego dzieła sztuki może stać się zarejestrowanym znakiem towarowym. Przytoczono także kilka przykładowych obrazów, które wyszły spod pędzla dawnych mistrzów malarstwa, a obecnie zostały zmonopolizowane na rzecz przedsiębiorców właśnie poprzez ich rejestrację w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Warto jednak rozważyć, czy z punktu widzenia funkcji, jakie powinien spełniać w obrocie znak towarowy, zgłaszanie do ochrony reprodukcji znanych dzieł sztuki może przynieść zamierzony skutek.

14 Mar 2018
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

Nawet podczas krótkiego pobytu w Amsterdamie odwiedzający zazwyczaj udają się w jedno z kilku miejsc powszechnie uznawanych za atrakcję turystyczną (tzw. „must-see”). Dla osób zainteresowanych sztuką czy też szeroko pojętą kulturą z pewnością takim miejscem w stolicy Holandii będzie Rijksmuseum, które gromadzi największą w tym kraju (ponad pięciotysięczną) kolekcję rodzimego jak i europejskiego malarstwa. Na niektóre z osławionych dzieł sztuki, które są tu eksponowane, można jednak w dzisiejszych czasach spojrzeć z innej perspektywy. Oto bowiem stojąc przed obrazem Rembrandta van Rijn zatytułowanym „Straż nocna” (lub „Wymarsz strzelców”), wystawianym dla zwiedzających w osobnej sali, możemy dostrzec wytwór artystycznych o wysoko cenionych walorach estetycznych, albo… znak towarowy.

21 Lis 2017
blog
Wszystkie prawa zastrzeżone – blog o własności intelektualnej

1 października 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (EUTM). Rozporządzenie zmieni niektóre zasady rejestracji unijnych znaków towarowych w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także wprowadzi nowe rodzaje i kategorie oznaczeń.

26 Wrz 2017
12345