W jakim języku będą procedowane sprawy przed Jednolitym Sądem Patentowym?

Kwestie związane z ustaleniem języka postępowania sądowego od początku prac nad Porozumieniem w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (ang. Unified Patent Court Agreement – UPCA) rodziły liczne kontrowersje.

Ostatecznie ustalono, że językiem postępowania przed oddziałem lokalnym lub regionalnym jest język urzędowy Unii Europejskiej będący językiem urzędowym lub jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się dany oddział. Analogiczną zasadę przewidziano w odniesieniu do języka obowiązującego w postępowaniach prowadzonych przed oddziałem regionalnym UPC.

Strony mogą uzgodnić, że językiem postępowania będzie język, w którym udzielono patent europejski (angielski, niemiecki lub francuski) pod warunkiem uzyskania akceptacji właściwego składu orzekającego. Jeżeli dany skład orzekający nie zatwierdzi ich wyboru, strony mogą wystąpić o przekazanie sprawy do oddziału centralnego.

Należy pamiętać, że od wskazanych zasad ogólnych dopuszczono pewne wyjątki przewidziane bezpośrednio w przepisach UPCA.

Językiem postępowania w oddziale centralnym (Paryż, Monachium) będzie język, w którym udzielono danego patentu.

Z kolei językiem postępowania przed Sądem Apelacyjnym (Luksemburg) jest język, w którym toczyło się postępowanie przed Sądem Pierwszej Instancji. Dopuszczono jednak w tym zakresie możliwość prowadzenia postępowania w języku, w którym udzielono danego patentu, jeśli zawnioskują o to strony postępowania. Na etapie postępowania w II instancji przewidziano także w wyjątkowych przypadkach  możliwość używania przez Sąd innego języka urzędowego państwa członkowskiego jako języka postępowania w całości lub w części postępowania, z zastrzeżeniem wyrażenia zgody przez strony.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl