Przeniesienie praw własności intelektualnej

Udostępnij:

Ochrona praw własności intelektualnej może mieć decydujący wpływ na sukces rynkowy przedsiębiorstwa. Chroni majątek firmy i pozwala na przeniesienie praw własności intelektualnej na osoby trzecie poprzez sprzedaż, co generuje wymierne korzyści finansowe. Uregulowane zasady w tym obszarze pozwalają również sprawnie przeprowadzać fuzję przedsiębiorstw.

Prawa własności intelektualnej mogą być także licencjonowane na podstawie stosownych umów. Pozwalają one zachować pierwotnym właścicielom własność aktywów przy jednoczesnym udostępnieniu innym podmiotom korzystania za odpowiednią opłatą z przysługujących im praw. Prawa własności intelektualnej, ze względu na ich majątkowy charakter, mogą stanowić przedmiot zastawu czy innego sposobu zabezpieczenia zobowiązań przedsiębiorstwa. Doradcy kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi służą pomocą także w formułowaniu tego typu umów.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi dysponuje zespołem specjalistów o bogatym doświadczeniu w zakresie negocjowania oraz przygotowywania umów związanych z obrotem prawami własności intelektualnej czy przeniesieniem praw własności przemysłowej (tzw. transfer własności intelektualnej). Nasi doradcy towarzyszą klientom na każdym etapie transakcji, których przedmiotem są prawa własności intelektualnej, służąc profesjonalnym wsparciem zarówno w zakresie właściwego określania przedmiotu umów, jak i przygotowywaniu i/lub weryfikacji poprawności ich postanowień.

Transakcje praw własności intelektualnej – usługi:

  • weryfikacja warunków umów dotyczących sprzedaży praw własności intelektualnej, umów licencji i zastawu
  • negocjowanie i sporządzanie projektów umów dotyczących praw własności intelektualnej, w tym umów cesji, umów licencyjnych i zastawu
  • audyt stanu prawnego praw własności intelektualnej (IP due diligence)
  • doradztwo i wsparcie w odniesieniu do transakcji dotyczących obrotu i licencjonowania praw własności intelektualnej
  • analiza dokonywanych transakcji i stanu prawnego praw własności intelektualnej
  • prowadzenie postępowań dotyczących wpisu w rejestrach praw własności przemysłowej zmian wynikających z umów cesji , licencji, zastawu w kraju i za granicą

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Doradztwo strategiczne dla firm

Audyt IP Due Diligence

Transfer technologii

Obsługa prawna start-upów

Szkolenia z własności intelektualnej

Zarządzanie własnością intelektualną

Pozyskanie funduszy europejskich

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl