Jak zarejestrować znak towarowy?

Najpierw należy zdecydować, gdzie znak towarowy ma być chroniony. Jeżeli zgłosimy znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP w procedurze krajowej, to będzie on chroniony w Polsce. Jeżeli przeprowadzimy procedurę w EUIPO, to oznaczenie uzyska ochronę na terenie UE. Gdy zechcemy chronić znak w wielu krajach na świecie, musimy wybrać tryb ochrony międzynarodowej, przeprowadzany przed WIPO.

Zawsze przed zarejestrowaniem znaku warto sprawdzić, czy nie wchodzi on w konflikt z innymi zarejestrowanymi i obecnymi na rynku oznaczeniami.

Procedury rejestracyjne trzeba przeprowadzić przed odpowiednim urzędem w zależności od wybranego zakresu ochrony (krajowy, europejski lub międzynarodowy). Zawsze w zgłoszeniu trzeba dość precyzyjnie określić znak towarowy w takiej formie, w jakiej będzie używany na rynku.

Dokładne wymogi formalne dotyczące zgłoszenia znaku towarowego można znaleźć na stronie UPRP, EUIPO, WIPO, a w razie wątpliwości warto skorzystać z konsultacji z rzecznikiem patentowym.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl