Kosmetyki

Udostępnij:

Branża kosmetyczna to dziedzina o ogromnym potencjale rozwojowym, jednak nie jest wolna od pułapek. Częstym problemem dotykającym ten sektor są naruszenia znaków towarowych, podrabianie produktów i ich nielegalna dystrybucja, szczególnie w Internecie.

Równie wielkie wyzwanie stanowi zarządzanie prawami własności intelektualnej, na które składają się nie tylko znaki towarowe różnego rodzaju, ale i wzory przemysłowe oraz patenty. Współcześnie, gdy sektor kosmetyczny łączy swoje osiągnięcia z rozwiązaniami przemysłu farmaceutycznego, aspekt ochrony praw wyłącznych stał się szczególnie ważny.

Trwała współpraca z firmami kosmetycznymi pozwala nam celnie identyfikować ich potrzeby i wskazywać optymalne rozwiązania w zakresie budowania strategii ochrony własności przemysłowej oraz jej rozwoju w kraju i za granicą. Nasi klienci otrzymują wsparcie merytoryczne, które pomaga im zastosować skuteczne metody ochrony swoich produktów i technologii.

Wspieramy naszych klientów w zakresie:

  • badań patentowych dotyczących produktów kosmetycznych, substancji aktywnych, sposobów produkcji oraz zastosowania produktów z sektora kosmetycznego
  • badania, rejestrowania i monitorowania znaków towarowych dla produktów kosmetycznych i wzorów przemysłowych dla ich opakowań
  • ochrony patentowej nowych rozwiązań w dziedzinie kosmetyki
  • umów o badaniach i rozwoju oraz dotyczących transferu technologii
  • sporów dotyczących naruszeń patentów, wzorów przemysłowych i znaków towarowych w branży kosmetycznej
  • spraw celnych dotyczących ochrony praw własności intelektualnej na granicy i zwalczania podróbek
  • doradztwa i pomocy w uzyskaniu WIPO Proof

Doświadczenie

Posiadamy długoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa strategicznego dla podmiotów z branży kosmetycznej. Dbamy o interesy klientów na wszystkich etapach, od pomysłu, poprzez realizację i wprowadzenie produktu na rynek, aż po utrzymywanie ochrony. Nasze wsparcie związane z zabezpieczaniem innowacyjnych rozwiązań obejmuje przeprowadzanie badań, zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych. Doradzamy też, jak najefektywniej ochronić wygląd produktu, rejestrując wzory przemysłowe, oraz jak zadbać o oznaczenia identyfikujące strategicznie w procesie zastrzegania znaków towarowych. W wielu przypadkach możemy dokonywać zgłoszeń drogą elektroniczną, skracając czas trwania procedur. Ściśle współpracujemy z pełnomocnikami na całym świecie, co pozwala nam globalnie wspomagać naszych klientów. Zajmujemy się wsparciem w zakresie spraw spornych i sądowych, między innymi w przypadkach naruszania praw, które łączą zarówno aspekty prawne, jak i biznesowe.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl