Kontakt prasowy

Logo - Wszystkie prawa zastrzeżone

Redaktor naczelna

Karolina Tołwińska

T: +48 601 301 510
E: karolina.tolwinska@jwp.pl

JWP Rzecznicy Patentowi

Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

Imię

Nazwisko

Nazwa firmy

Email

Temat

Wiadomość

Przytrzymaj CTRL, aby zaznaczyć więcej niż jedną opcję