Postępowania celne na granicy

Udostępnij:

Zjawisko podrabiania towarów ma wymiar globalny i stanowi jeden z ważnych problemów gospodarczych. Cieszące się popularnością i renomą markowe produkty niemal bez wyjątku padają ofiarą naruszeń. Jak wynika z raportów Interpolu i EUIPO, produkcja i dystrybucja podróbek, oprócz żerowania na sukcesie legalnych przedsiębiorstw, jest elementem działań zorganizowanych grup przestępczych i wiąże się z wykorzystywaniem niewolniczej pracy. Podrabiane produkty cechuje niska jakość. Nierzadko są one niebezpieczne dla zdrowia i życia konsumentów. Leki, kosmetyki, sprzęt elektroniczny, części samochodowe, okulary czy obuwie wykonane bez dbałości o normy, z nieznanych materiałów stanowią realne zagrożenie.

Walka z podrabianiem jest najskuteczniejsza, gdy prowadzą ją same przedsiębiorstwa, zapobiegając wprowadzaniu podróbek do obiegu, np. poprzez ochronę na granicy. Posiadanie i konsekwentne realizowanie strategii zwalczania podróbek nie tylko pomaga minimalizować straty finansowe, ale też buduje zaufanie konsumentów do firmy. Ochrona celna towarów na granicy to zatem kolejny aspekt optymalnej strategii ochrony swoich praw wyłącznych. Działania te są tym bardziej rekomendowane, ponieważ przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych można zapewnić ochronę swojego biznesu (w Polsce, w wybranych krajach Unii Europejskiej lub na całym jej terytorium), jak również wszystkich tych, którzy są odbiorcami oferowanych dóbr.

Nasi eksperci skutecznie wspierają przedsiębiorstwa w tym zakresie oferując konsultacje w sprawach celnych związanych z własnością intelektualną. Prowadzimy szeroką współpracę z krajową administracją celną oraz międzynarodowymi partnerami, co pozwala nam działać także w wymiarze globalnym i skutecznie identyfikować oraz eliminować sprawców podrabiania.

Postępowania celne – usługi:

  • opracowywanie strategii ochrony przed podrabianiem praw własności intelektualnej dostosowywanej do profilu działalności klienta
  • przygotowywanie i składanie wniosków do Izby Celnej o ochronę praw własności intelektualnej na granicy
  • przygotowywanie i składanie wniosków o przedłużenie ochrony praw własności intelektualnej na granicy
  • bieżąca współpraca z organami Służby Celnej w sprawach związanych z ochroną praw własności intelektualnej
  • sporządzanie listów ostrzegawczych wobec naruszycieli (np. producentów, dystrybutorów, importerów)
  • prowadzenie negocjacji ugodowych i mediacji
  • przygotowywanie i składanie wniosków o zniszczenie podrobionych towarów

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl