Jakie materiały należy zgromadzić, aby skuteczniej umotywować swoje stanowisko w sprawie?

Udostępnij:

W wielu postępowaniach, a w szczególności w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP, które jest co do zasady postępowaniem kontradyktoryjnym (tj. takim, w którym to na stronach postępowania ciąży obowiązek przedłożenia materiału dowodowego stanowiącego oparcie dla twierdzeń podnoszonych w sprawie), to strona postępowania musi wykazać inicjatywę w zakresie należytego zgromadzenia i przedłożenia stosownych materiałów na poparcie swojego stanowiska.

Z doświadczenia wiemy, iż nie istnieją dwie identyczne sprawy, dlatego też nad problemem zgromadzenia właściwego materiału w sprawie należy pochylić się w sposób zindywidualizowany – podpowiadamy klientom, które z posiadanych materiałów należy uwzględnić, a które wymagają opracowania lub też pozyskania (np. badania omnibusowe opinii publicznej, dokumentacja działań reklamowych, wykonanie dokumentacji fotograficznej itp.).

Kontakt

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl
NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Zapisz się na newsletter JWP