Ochrona nazw domen internetowych

Udostępnij:

Trudno wyobrazić sobie nowoczesne działania biznesowe bez wykorzystania Internetu. Obecność w sieci daje możliwość dotarcia do precyzyjnie określonej grupy odbiorców produktów i usług w skali globalnej. Przestrzeń wirtualna to obecnie nie tylko miejsce prezentacji oferty firmy, arena działań promocyjnych i wizerunkowych, ale także rozwijający się sektor handlu elektronicznego oraz innych form elektronicznego biznesu. Dlatego też domeny internetowe stanowią obecnie niezwykle cenny zasób przedsiębiorstwa, który wymaga należytej ochrony najlepiej poprzez rejestrowanie domeny we właściwym urzędzie. Choć adres witryny nie jest tym samym co znak towarowy, to określona jej nazwa może naruszać wcześniej zarejestrowane oznaczenie, m.in z tego powodu ważnym jest także regularny monitoring domen.

Wiemy, jak zapobiegać tego typu sytuacjom, jak naruszenia. Rejestracja domeny internetowej jest jednym z ziałań, które zawsze rekomendujemy naszym klientom. Dzięki skutecznemu doradztwu w procesie rejestracji domen internetowych i ścisłej współpracy z klientem, chronimy przed naruszeniami, jak również dbamy o ochronę praw autorskich dotyczących treści zamieszczanych w serwisach www. Kompleksowe podejście i bogate doświadczenie naszych ekspertów, wśród których są także arbitrzy w sądach arbitrażowych ds. domen internetowych .pl, .eu, .com, pozwala na skuteczne doradztwo nie tylko w sprawach budowy portfolio domen internetowych (domeny międzynarodowe) i ich ochrony, ale także w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Działania te pozwalają nam efektywnie rozwiązywać problemy klientów związane z posiadaniem wyłącznych praw do domeny www.

Choć rejestracja strony internetowej może wydawać się łatwa do przeprowadzenia, praktyka wskazuje na coś zupełnie przeciwnego. Warto skorzystać z doradztwa w tym zakresie, aby zyskać szeroką i pewną ochronę prawną.

Domeny internetowe – usługi:

  • badania wstępne w celu weryfikacji, czy wybrana domena nie narusza praw osób trzecich
  • opinie i ekspertyzy, których wymaga rejestracja domeny internetowej
  • złożenie wniosków o rejestrację (rejestracja domen internetowych)
  • rejestracja domeny i wnoszenie opłat oraz jej odnowienie
  • sporządzanie listów ostrzegawczych, prowadzenie mediacji i negocjacji, a także postępowań arbitrażowych przed sądami arbitrażowymi w przypadku naruszenia prawa do nazwy domeny internetowej [.pl], [.eu] i[.com]
  • opinie, ekspertyzy oraz umowy dotyczące praw do nazw domen internetowych
  • doradztwo i pomoc w uzyskaniu WIPO Proof

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Ochrona znaków towarowych

Badania znaków towarowych

Monitorowanie znaków towarowych

Odnowienie i zmiany praw ochronnych IP

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl