Logo JWP Rzecznicy Patentowi
 • Domeny internetowe
 • Eksperci
Dorota Rzążewska
radca prawny
rzecznik patentowy
Tomasz Grucelski
adwokat
rzecznik patentowy
Helena Gajek
radca prawny
rzecznik patentowy
Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie rejestracji domen internetowych, ich utrzymania oraz ochrony przed naruszeniami. Ponadto proponujemy ochronę znaków towarowych (najczęściej używanych w nazwach domen) oraz praw autorskich wykorzystywanych na stronach internetowych.
W celu rejestracji domeny internetowej:
 • proponujemy badanie wstępne w celu weryfikacji czy żądana nazwa domeny nie narusza praw osób trzecich
 • sporządzamy opinie i ekspertyzy
 • przygotowujemy i składamy wniosek o rejestrację nazwy domeny internetowej
Po zarejestrowaniu domeny internetowej:
 • wnosimy opłaty za rejestrację domen oraz za odnowienia rejestracji
W przypadku naruszenia prawa do nazwy domeny internetowej [.pl] i [.eu]:
 • sporządzamy listy ostrzegawcze
 • prowadzimy mediacje i negocjacje w celu polubownego załatwienia sporu
 • prowadzimy postępowania arbitrażowe przed sądem arbitrażowym przy PIIiT oraz KiG.
W celu nabycia prawa do nazwy domeny internetowej lub w celu rozporządzenia tym prawem:
 • sporządzamy opinie i ekspertyzy
 • przygotowujemy umowy dotyczące praw do nazw domen internetowych

FAQ

Nadzór nad rejestracją domen internetowych posiada dwa szczeble: światowy i krajowy. Najważniejszą instytucją w ujęciu globalnym jest organizacja ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), która zajmuje się koordynowaniem funkcjonowania sieci internetowej od strony technicznej oraz  podejmuje decyzje o tworzeniu domen najwyższego stopnia. Wyróżnia się dwa rodzaje domen najwyższego stopnia – krajowe (np. .pl, .de czy .uk) i rodzajowe (np. .com – przeznaczone dla działalności gospodarczej czy .gov – przeznaczone dla instytucji rządowych).

Ponadto każdy kraj posiada własne instytucje rejestrujące domeny krajowe, w Polsce jest to NASK (Naukowa i  Akademicka Sieć Komputerowa). Natomiast jeśli chodzi o rejestrację domen .eu zajmuje się tym EURid (European Registry for Internet Domains), podmiot powołany w 2003 roku prze Komisję Europejską. Fakt, iż domeny rejestrowane są przez różne podmioty sprawia, iż nie ma jednolitości w zasadach rządzących przyznawaniem adresów internetowych.

Udostępnij