Zarządzanie własnością intelektualną

Udostępnij:

Umiejętne zarządzanie zasobami firmy jest kluczowym elementem strategii przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość oraz pozycję na rynku. Firmy, dla których prawa własności intelektualnej stanowią cenny składnik majątku w sposób szczególny powinny zwrócić uwagę na efektywne zarządzanie własnością intelektualną. Wymaga to uwzględnienia kwestii ochrony własności intelektualnej w wielu procesach zarządzania, właściwego przypisania zadań i stworzenia struktur organizacyjnych, procedur, regulaminów i umów, określenia budżetów i zapewnienia profesjonalnej kadry oraz narzędzi.

Nasi doradcy mają bogate doświadczenie we wspieraniu różnych podmiotów w zakresie zarządzania własnością intelektualną. Pomagają tworzyć wewnętrzne regulacje i umowy, dbają o optymalne wdrożenie strategii ochrony i zarządzania wynikami prac badawczo-rozwojowych, jak również doradzają, w jaki sposób własność intelektualna może skutecznie budować przewagę konkurencyjną. Wspierają kadrę odpowiedzialną za ochronę własności intelektualnej w firmach i organizacjach dzięki dogłębnej znajomości prawa własności intelektualnej. Prowadzą również wewnętrzne szkolenia i prezentacje dla pracowników i kadry zarządzającej w oparciu o prawo własności intelektualnej. Właściwe zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie może być odpowiedzią na szybko zmieniające się warunki rynkowe. Ochrona własności intelektualnej w firmie zapewnia jej stabilizację, jak i pozwala myśleć o bezpiecznej ekspansji na rynki zagraniczne.

Zarządzanie własnością intelektualną – usługi:

  • analiza modelu biznesowego przedsiębiorstwa, biznesplanu oraz strategii marketingowych i rozwojowych przedsiębiorstwa pod kątem ochrony własności intelektualnej
  • opracowanie strategii zarządzania prawami własności intelektualnej w oparciu o analizę stanu praw własności intelektualnej w kraju i za granicą oraz ich monitoring
  • opracowanie wewnętrznych procedur, regulaminów dotyczących praw własności intelektualnej
  • przygotowanie umów dotyczących praw własności intelektualnej oraz umów licencyjnych i umów zastawu
  • nadzorowanie terminów ochrony praw własności intelektualnej w kraju i za granicą
  • ocena możliwości komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych
  • przeprowadzanie audytu własności intelektualnej
  • doradztwo i wsparcie w zakresie strategii ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa
  • analizowanie praw własności intelektualnej konkurencji w celu dokonania oceny przewagi biznesowej
  • doradztwo i pomoc w uzyskaniu WIPO Proof

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Doradztwo strategiczne dla firm

Przeniesienie praw własności intelektualnej

Audyt IP Due Diligence

Obsługa prawna start-upów

Szkolenia z własności intelektualnej

Pozyskanie funduszy europejskich

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl