Czy znak towarowy można unieważnić?

Tak. Od 2016 r. w Polsce, a również w Unii Europejskiej, funkcjonuje system „sprzeciwowi”. Oznacza to, że znaki towarowe są rejestrowane na podstawie oceny ich zdolności rejestrowej. Jeśli zgłoszone oznaczenie spełnia bezwzględne przesłanki rejestracji znaku towarowego, to zostanie zarejestrowane, o ile inne podmioty nie zgłoszą sprzeciwu. Dzieje się tak, ponieważ Urzędy rejestrujące znaki (UPRP, EUIPO, WIPO) nie badają, czy na rynku znajdują się znaki podobne lub identyczne ze zgłaszanym. Na przykład UPRP przyjmuje wniosek (jeśli oznaczenie spełnia podstawowe wymogi), a następnie publikuje go w ogólnodostępnym biuletynie i czeka 3 miesiące na ewentualne sprzeciwy. Dlatego warto korzystać ze stałego monitoringu oferowanego również przez kancelarię JWP.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl