Ochrona praw autorskich

Udostępnij:

Ochrona prawem autorskim obowiązuje już w momencie tworzenia oryginalnego utworu i przysługuje twórcy z chwilą utrwalenia utworu, bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalnych wymogów. Oznacza to, że prawa autorskie nie wymagają rejestracji, zgłaszania czy wnoszenia opłat związanych z ich ochroną. Zabezpieczają utwory, ich twórców oraz właścicieli praw majątkowych. Pozwalają skutecznie zapobiegać naruszeniom osobistych i majątkowych praw autorskich, a także dóbr osobistych.

W dobie rosnącej komercjalizacji branży kreatywnej i kulturalnej kwestia ochrony praw autorskich stanowi istotny obszar działań wymagający specjalistycznej wiedzy. Dlatego wychodzimy naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi w tej dziedzinie. Pomagamy klientom w różnych aspektach ochrony praw autorskich oraz egzekwowania praw z tym związanych, m.in. w zakresie utworów, publikacji, obrazów, a także tradycyjnych i cyfrowych mediów.

Jako Grupa JWP w której skład wchodzą zarówno kancelaria patentowa jak i kancelaria prawna zapewniamy kompleksową obsługę spraw z zakresu ochrony praw autorskich. Bogate doświadczenie naszych ekspertów i ich umiejętność poruszania się po zróżnicowanych płaszczyznach prawa autorskiego powodują, że klienci ufają naszym poradom prawnym i powierzają reprezentowanie swoich interesów przed stosownymi instytucjami.

Usługi:

  • przygotowywanie opinii prawnych i ekspertyz w zakresie przeniesienia praw autorskich
  • przygotowywanie umów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych
  • przygotowywanie umów licencyjnych
  • sporządzanie listów ostrzegawczych w celu sprawnego, polubownego rozstrzygnięcia sporu
  • prowadzenie cywilnych postepowań sądowych dotyczących ochrony przed naruszeniem dóbr osobistych oraz osobistych i majątkowych praw autorskich
  • ochrona praw twórców i innych uprawnionych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i procesów sądowych
  • opracowywanie programów ochrony praw autorskich
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów dotyczących prawa autorskiego i prawa prasowego
  • doradztwo i pomoc w uzyskaniu WIPO Proof

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Prawo autorskie w Internecie

Tajemnica przedsiębiorstwa

Ochrona baz danych

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl