Znaki towarowe

Udostępnij:

Znak towarowy jest jednym z najważniejszych składników majątku przedsiębiorstwa i podstawowym elementem zapewniającym identyfikację produktów czy też usług danego przedsiębiorcy na rynku, promocję produkowanych towarów lub świadczonych usług. Dlatego tak istotne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony prawnej oznaczeń.

Prawo ochronne na znak towarowy daje firmie możliwość wyłącznego wykorzystywania zarejestrowanego oznaczenia na określonym terytorium przez cały okres ochronny (który wynosi 10 lat i może być przedłużany o kolejne dekady). Pozwala to zmniejszyć ryzyko naruszeń, a w przypadku ich wystąpienia ułatwia przedsiębiorcy dochodzenie roszczeń.

Posiadanie zastrzeżonego znaku towarowego wzmacnia zaufanie do firmy oraz stanowi wydatne wsparcie w procesie budowania jej profesjonalnego wizerunku. Ponadto prawo ochronne na znak towarowy ma charakter majątkowy. Oznacza to, że posiada on wartość rynkową i może być przedmiotem obrotu gospodarczego oraz źródłem przychodu.

Zdajemy sobie sprawę, że znaki towarowe pełnią kluczową rolę w osiąganiu komercyjnego sukcesu przez firmę i stanowią uosobienie wartości, na których została zbudowana. Dlatego oferujemy kompleksową pomoc w zakresie ochrony i zarządzania znakami towarowymi w Polsce i za granicą. Zapewniamy wsparcie doświadczonych ekspertów, których wiedza i szeroki zakres umiejętności stanowi gwarancję wysokiej jakości obsługi. Przedsiębiorcom, prawnikom współtworzącym wewnętrzne działy prawne firm, a także pracownikom działów zaangażowanych w promocję i sprzedaż, którzy korzystają z naszych usług, oferujemy bezpieczeństwo prawne i pomoc w realizacji kampanii marketingowych oraz rozwoju biznesu.

Usługi:

 • strategia ochrony oznaczeń wspierająca realizację celów biznesowych i marketingowych
 • badania znaków towarowych na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej, a we współpracy z zagranicznymi pełnomocnikami także w wybranych krajach na całym świecie
 • postępowania rejestrowe w trybie krajowym (UPRP), wspólnotowym (EUIPO) oraz międzynarodowym (WIPO), a także we współpracy z zagranicznymi pełnomocnikami w urzędach patentowych na całym świecie
 • odnawianie praw ochronnych i zmiany w rejestrach
 • monitoring oznaczeń i opinie dotyczące kolizyjnych rejestracji
 • listy ostrzegawcze w sprawach dotyczących znaków towarowych
 • postępowania sporne i sądowe wynikające z naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe lub popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji
 • opinie prawne, wyceny znaków towarowych oraz umowy dotyczące znaków towarowych
 • mediacje i negocjacje
 • postępowania celne i ochrona znaków towarowych na granicy
 • doradztwo i pomoc w uzyskaniu WIPO Proof

Procedury

Tryb krajowy

Tryb europejski

Tryb międzynarodowy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Badania znaków towarowych

Monitoring oznaczeń

Odnowienia i zmiany

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Domeny internetowe

Znaki towarowe i wzory przemysłowe po Brexicie

Poszukiwania i rejestracja znaków towarowych w USA

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Eksperci

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl