Jakie są koszty postępowania sprzeciwowego przez Urzędem Patentowym RP?

Udostępnij:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U.2016.1623 z dnia 2016.10.06) opłata urzędowa od wniesionego sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego wynosi 600 PLN. W przypadku korzystania z usług pełnomocnika należy również pamiętać o uiszczeniu należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 PLN. Jeśli zaś chodzi o honorarium JWP – jest ono zależne m.in. od okoliczności sprawy i jest ustalane indywidualnie z klientem.

Kontakt

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl
NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Zapisz się na newsletter JWP