Robotyka i elektronika

Udostępnij:

Robotyka i elektronika znajdują się w awangardzie postępu technologicznego na świecie. Roboty wspomagane sztuczną inteligencją znajdują zastosowanie przy różnorodnych zadaniach, od banalnej już automatyki produkcji czy odkurzania, po precyzyjną chirurgię.

Tak jak w wielu innych innowacyjnych dziedzinach, tak i w branży elektronicznej pojawia się problem dostosowania prawa własności intelektualnej do bardzo dynamicznych zmian uwarunkowanych postępem technologicznym. Dlatego tak ważne jest, by zespół zajmujący się doradzaniem w zakresie własności intelektualnej na rzecz firm z sektora robotyki i elektroniki składał się z osób posiadających nie tylko uprawnienia rzecznika patentowego, ale też odpowiednie wykształcenie kierunkowe pozwalające dogłębnie zrozumieć problematykę sprawy.

Doświadczeni specjaliści z kancelarii JWP opracowują strategie kompleksowo chroniące innowacyjne rozwiązania. Wspieramy klientów w zakresie m.in. egzekwowania i ochrony patentów, znaków towarowych i tajemnic handlowych, jak również prowadzenia sporów sądowych w Polsce i na świecie.

Wspieramy naszych klientów w zakresie:

 • badania stanu techniki, zdolności patentowej i czystości patentowej oraz monitoring technologii
 • opracowywania zgłoszeń wynalazków w trybie krajowym, międzynarodowym i zgłoszeń europejskich
 • dokonywania zgłoszeń w wielu krajach świata za pośrednictwem doświadczonych i sprawdzonych kancelarii zagranicznych
 • prowadzenia postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi
 • sporządzania listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń i przygotowywanie odpowiedzi na listy ostrzegawcze
 • prowadzenia postępowań cywilnych dotyczących ochrony przed naruszeniami
 • prowadzenia mediacji i negocjacji w celu polubownego załatwienia spraw
 • sporządzania umów o poufności, umów ze współpracownikami i podwykonawcami
 • sporządzania umów transferu technologii, umów konsorcjum, umów licencyjnych
 • wyceny technologii we współpracy z odpowiednimi instytucjami
 • wyodrębnienia obszarów technologii, które kwalifikują się do ochrony
 • wsparcia w aspektach podatkowych transferu technologii przy współpracy z odpowiednimi instytucjami
 • ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • walidacji patentów europejskich w Polsce

Doświadczenie

Współpracujemy z dostawcami urządzeń elektronicznych, zarówno bezpośrednio, jak i przy pomocy zagranicznych agentów międzynarodowych koncernów. Prowadzimy również szerokie spektrum spraw dla przemysłu elektrotrakcyjnego, który aktywnie dba o ochronę dóbr niematerialnych.

Rekomendacje

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?