Robotyka i elektronika

Udostępnij:

Robotyka i elektronika znajdują się w awangardzie postępu technologicznego na świecie. Roboty wspomagane sztuczną inteligencją znajdują zastosowanie przy różnorodnych zadaniach, od banalnej już automatyki produkcji czy odkurzania, po precyzyjną chirurgię.

Tak jak w wielu innych innowacyjnych dziedzinach, tak i w branży elektronicznej pojawia się problem dostosowania prawa własności intelektualnej do bardzo dynamicznych zmian uwarunkowanych postępem technologicznym. Dlatego tak ważne jest, by zespół zajmujący się doradzaniem w zakresie własności intelektualnej na rzecz firm z sektora robotyki i elektroniki składał się z osób posiadających nie tylko uprawnienia rzecznika patentowego, ale też odpowiednie wykształcenie kierunkowe pozwalające dogłębnie zrozumieć problematykę sprawy.

Doświadczeni specjaliści z kancelarii JWP opracowują strategie kompleksowo chroniące innowacyjne rozwiązania. Wspieramy klientów w zakresie m.in. egzekwowania i ochrony patentów, znaków towarowych i tajemnic handlowych, jak również prowadzenia sporów sądowych w Polsce i na świecie.

Wspieramy naszych klientów w zakresie:

 • badania stanu techniki, zdolności patentowej i czystości patentowej oraz monitoring technologii
 • opracowywania zgłoszeń wynalazków w trybie krajowym, międzynarodowym i zgłoszeń europejskich
 • dokonywania zgłoszeń w wielu krajach świata za pośrednictwem doświadczonych i sprawdzonych kancelarii zagranicznych
 • prowadzenia postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi
 • sporządzania listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń i przygotowywanie odpowiedzi na listy ostrzegawcze
 • prowadzenia postępowań cywilnych dotyczących ochrony przed naruszeniami
 • prowadzenia mediacji i negocjacji w celu polubownego załatwienia spraw
 • sporządzania umów o poufności, umów ze współpracownikami i podwykonawcami
 • sporządzania umów transferu technologii, umów konsorcjum, umów licencyjnych
 • wyceny technologii we współpracy z odpowiednimi instytucjami
 • wyodrębnienia obszarów technologii, które kwalifikują się do ochrony
 • wsparcia w aspektach podatkowych transferu technologii przy współpracy z odpowiednimi instytucjami
 • ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • walidacji patentów europejskich w Polsce
 • doradztwa i pomocy w uzyskaniu WIPO Proof

Doświadczenie

Współpracujemy z dostawcami urządzeń elektronicznych, zarówno bezpośrednio, jak i przy pomocy zagranicznych agentów międzynarodowych koncernów. Prowadzimy również szerokie spektrum spraw dla przemysłu elektrotrakcyjnego, który aktywnie dba o ochronę dóbr niematerialnych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl