Misją Grupy JWP w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu jest tworzenie nowych wartości dla współpracowników, klientów i partnerów. W podejmowanych aktywnościach kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi, mając na uwadze nie tylko poszanowanie ludzi i wytwory ich pracy, ale również ochronę środowiska. Dzięki temu świadomie kształtujemy naszą pozycję oraz wpływ na otoczenie, wykorzystując przy tym najlepsze praktyki prowadzenia zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu.

Naszym głównym zadaniem jest dostarczanie krajowym i zagranicznym podmiotom wszechstronnej pomocy prawnej, jak również wiedzy w zakresie ochrony i zarządzania własnością intelektualną i przemysłową oraz prowadzenia działalności gospodarczej przy jednoczesnym podejmowaniu wieloaspektowych działań prospołecznych.

Dlatego stworzyliśmy strategię działań CSR, której przyświecają następujące cele:

 • podnoszenie poziomu zadowolenia pracowników z pracy w firmie oraz zwiększanie ich efektywności i silniejszej identyfikacji z przedsiębiorstwem
 • inwestowanie w zawodowy rozwój pracowników, co podniesie jakość świadczonych usług, jak również wpłynie pozytywnie na budowanie poczucia wspólnoty z firmą, kształtowanie wewnętrznych relacji i afirmacji wartości pracy zespołowej
 • budowanie wizerunku firmy JWP jako przedsiębiorstwa o wysokim poziomie wiedzy specjalistycznej, nowoczesnego, proekologicznego i otwartego na potrzeby klientów
 • budowanie pozytywnych relacji z klientami przy użyciu efektywnej komunikacji opartej na dialogu, uwzględnieniu potrzeb oraz monitoringu ich satysfakcji, a także za pomocą podwyższania jakości i standardów obsługi

Obszary naszych działań

Mapa interesariuszy:

Uczelnie

 • dzielimy się wiedzą – poprzez realizację projektów szkoleniowych, rozpowszechnianie broszur i informacji edukacyjnych, bazę wiedzy www.jwp.pl oraz publikowanie specjalistycznych treści na blogu i profilach firmowych na mediach społecznościowych
 • prowadzimy porady pro bono online
 • w ramach Fundacji JWP organizujemy i prowadzimy projekt „Rzecznicy Talentów”
 • prowadzimy wykłady i szkolenia
 • oferujemy staże i stypendia

Organizacje branżowe i pracodawcy

 • dzielimy się wiedzą – poprzez realizację projektów szkoleniowych, rozpowszechnianie broszur i informacji edukacyjnych, bazę wiedzy www.jwp.pl oraz publikowanie specjalistycznych treści na blogu i profilach firmowych na mediach społecznościowych
 • udzielamy porad pro bono online
 • w ramach Fundacji JWP organizujemy i prowadzimy projekt „Rzecznicy Talentów”
 • prowadzimy szkolenia branżowe i dedykowane
 • prowadzimy warsztaty edukacyjne
 • opiniujemy i bierzemy udział w tworzeniu aktów prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
 • uczestniczymy w inicjatywach społecznych organizowanych przez organizacje branżowe i organizacje pracodawców
 • działamy na rzecz środowiska naturalnego

Sądy i urzędy

 • charakteryzuje nas profesjonalizm i indywidualne podejście w każdej sprawie, w której reprezentowane są interesy klienta
 • przeprowadzamy profesjonalne warsztaty i szkolenia oraz bezpłatne konsultacje dla przedstawicieli administracji publicznej
 • prezentujemy etyczne postawy i działania, a także dbamy o poufność i ochronę danych
 • działamy na rzecz środowiska naturalnego
 • zachowujemy terminowość w prowadzeniu spraw i przekazywaniu dokumentacji

Podwykonawcy

 • trafnie dobieramy podwykonawców
 • wzajemnie wspieramy się przy poszukiwaniu zleceń
 • prowadzimy sprawną komunikację przy użyciu nowoczesnych technologii oraz elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją
 • budujemy dobre i transparentne relacje
 • działamy na rzecz środowiska naturalnego
 • dotrzymujemy terminów płatności

Dziennikarze

 • dzielimy się wiedzą – poprzez realizację projektów szkoleniowych, rozpowszechnianie broszur i informacji edukacyjnych, bazę wiedzy www.jwp.pl oraz publikowanie specjalistycznych treści na blogu i profilach firmowych na mediach społecznościowych
 • udzielamy porad pro bono online
 • publikujemy artykuły na łamach prasy i udzielamy się w mediach
 • prowadzimy wykłady i szkolenia
 • działamy na rzecz środowiska naturalnego

Klienci

 • charakteryzuje nas profesjonalizm i indywidualne podejście
 • prowadzimy sprawną komunikację przy użyciu nowoczesnych technologii oraz elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją
 • prowadzimy profesjonalne warsztaty, szkolenia i bezpłatne konsultacje
 • dzielimy się wiedzą – poprzez realizację projektów szkoleniowych, rozpowszechnianie broszur i informacji edukacyjnych, bazę wiedzy www.jwp.pl oraz publikowanie specjalistycznych treści na blogu i profilach firmowych na mediach społecznościowych
 • prezentujemy etyczne postawy i działania, a także dbamy o poufność i ochronę danych
 • budujemy dobre i transparentne relacje
 • działamy na rzecz środowiska naturalnego

Pracownicy i współpracownicy

 • skutecznie komunikujemy
 • posiadamy system ocen okresowych
 • analizujemy potrzeby szkoleniowe i rozwoju zawodowego
 • badamy predyspozycje zawodowe pracowników
 • prowadzimy program kształtowania relacji interpersonalnych
 • ułatwiamy godzenie ról życiowych
 • realizujemy strategię zarządzania różnorodnością
 • działamy na rzecz środowiska naturalnego

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl