Co można opatentować a czego nie można opatentować?

Opatentowaniu nie podlegają: wynalazki pozostające w sprzeczności z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt oraz sposoby leczenia ludzi i zwierząt (zakaz patentowania nie dotyczy niektórych metod diagnostycznych). W myśl przepisów za wynalazki nie są uznawane odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne, plany i zasady dotyczące działalności umysłowej, gospodarczej i gier, idee, wytwory o charakterze jedynie estetycznym oraz oprogramowanie komputerowe.

Przykłady rozwiązań sprzecznych z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami to np. wszelkiego rodzaju urządzenia do tortur albo system zabezpieczający przed kradzieżą samochodu wykorzystujący gaz obezwładniający lub paralizator.

Co można opatentować?

Opatentowanie wynalazku jest procesem, który wymaga spełnienia kilku istotnych kryteriów. Patent można uzyskać na wynalazki z różnych dziedzin nauki i techniki, w tym na produkty, urządzenia, sposoby ich uzyskiwania oraz nowe zastosowania znanych już substancji. Aby wynalazek mógł być opatentowany, musi spełniać trzy główne wymagania:

  • Wynalazek musi być nowy na skalę światową, co oznacza, że nie może być wcześniej przedstawiony publicznie, nawet na targach branżowych. Zanim zgłosisz wynalazek do opatentowania, warto sprawdzić, czy podobne rozwiązanie nie zostało już opatentowane.
  • Wynalazek musi być dostatecznie innowacyjny i nieoczywisty. Nie może być banalny i oczywiście wynikać ze stanu techniki.
  • Wynalazek nie może być tylko teoretyczny, musi mieć praktyczne zastosowanie i możliwość weryfikacji w rzeczywistych warunkach.

Niektóre kategorie rozwiązań są wyraźnie wyłączone z ochrony patentowej. Należą do nich m.in. odkrycia naukowe, teorie naukowe, metody matematyczne, programy komputerowe, czy wytwory o charakterze jedynie estetycznym. Przykłady opatentowanych wynalazków obejmują proste rozwiązania, jak spinacz biurowy, aż po skomplikowane technologie. Warto pamiętać, że patentowanie jest procesem skomplikowanym i często wymaga skorzystania z usług rzecznika patentowego.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl