Czego nie można opatentować?

Udostępnij:

Opatentowaniu nie podlegają: wynalazki pozostające w sprzeczności z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt oraz sposoby leczenia ludzi i zwierząt (zakaz patentowania nie dotyczy niektórych metod diagnostycznych). W myśl przepisów za wynalazki nie są uznawane odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne, plany i zasady dotyczące działalności umysłowej, gospodarczej i gier, idee, wytwory o charakterze jedynie estetycznym oraz oprogramowanie komputerowe.

Przykłady rozwiązań sprzecznych z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami to np. wszelkiego rodzaju urządzenia do tortur albo system zabezpieczający przed kradzieżą samochodu wykorzystujący gaz obezwładniający lub paralizator.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl