W jaki sposób będą wykonywane wyroki wydane przez Jednolity Sąd Patentowy?

Podstawową zaletą patentu europejskiego o jednolitym skutku będzie właśnie jego unitarny charakter. Oznacza to, że będzie on obowiązywać automatycznie w tej samej postaci na terytorium wszystkich państw członkowskich UE będących stroną Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (ang. Unified Patent Court Agreement – UPCA).

Konsekwencją jednolitego skutku patentu europejskiego będzie możliwość egzekwowania tego prawa na całym terytorium jego obowiązywania. Potwierdza to UPCA, które stanowi, że orzeczenia i nakazy Sądu są wykonalne w każdym państwie członkowskim. Klauzula wykonalności jest nadawana przez UPC i załączona do jego orzeczenia.

Co do zasady postępowanie wykonawcze będzie podlegać prawu tego z państw członkowskich UE będącego stroną UPCA, na którego terytorium wykonanie ma miejsce. Każde orzeczenie UPC zostanie wykonane na takich samych warunkach jak orzeczenie wydane na terytorium tego z państwa członkowskiego, na którego terytorium wykonanie ma miejsce.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl