Jak sprawdzić czy znak towarowy jest zastrzeżony?

Wszystkie znaki towarowe, które kiedykolwiek zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP, do EUIPO lub WIPO, znajdują się w bazach dostępnych z reguły on-line. Bazy urzędowe są ogólnodostępne i można je przeszukiwać według różnych kryteriów, np. słowa kluczowego, nazwy uprawnionego itp. Jeśli jednak zależy nam na kompleksowym porównaniu projektowanego oznaczenia ze znakami towarowymi obecnymi na danym rynku, żeby wykluczyć ryzyko naruszenia cudzych praw, najlepiej zwrócić się do kancelarii patentowej, która ma dostęp do baz komercyjnych i jest w stanie porównać wiele znaków, wybranych według ustalonych z klientem kryteriów. Raport z poszukiwań daje na ogół dokładną odpowiedź na pytanie, czy dany znak towarowy może zostać zarejestrowany na danym terytorium (rynku) bez ryzyka kolizji z innymi oznaczeniami.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl