Co to jest aktywna strategia ochrony własności intelektualnej?

Postawę aktywną prezentują przedsiębiorstwa, które chronią jak największą ilość praw własności intelektualnej. Często taką strategię obierają firmy kosmetyczne, producenci żywności czy wytwórcy produktów o wysokim stopniu innowacyjności np. z branży elektronicznej, biotechnologicznej, farmaceutycznej.

Strategia aktywna często zakłada również obrót prawami wyłącznymi, w tym udzielanie licencji. Ten model biznesowy, tak powszechny w krajach wysokorozwiniętych, w Polsce dopiero raczkuje. Natomiast w państwach Europy Zachodniej i w USA funkcjonują firmy, których cała strategia biznesowa oparta jest na udzielaniu licencji, płatnym lub bezpłatnym.

Strategia aktywna wiąże się z wysokimi kosztami ochrony praw wyłącznych, ale jednocześnie może generować najwyższe dochody.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl