Poszukiwanie i rejestracja znaku towarowego w USA

Udostępnij:

Rynek amerykański jest bardzo atrakcyjny dla wielu europejskich firm. Nie jest jednak łatwo na nim zaistnieć. Podmioty gospodarcze w Stanach Zjednoczonych mają wysoką świadomość konieczności ochrony praw własności intelektualnej i nie wahają się dochodzenia swoich praw w sądzie w przypadku podejrzenia naruszeń. Warto postarać się o zarejestrowanie znaku towarowego przed rozpoczęciem działalności na tym rynku. Nie jest to łatwe zadanie ze względu na specyficzne uwarunkowania wynikające z amerykańskiego systemu prawnego oraz ogromną liczbę oznaczeń chronionych na tym terytorium.

Dlaczego warto zarejestrować znak w USA?

Obecnie w USA jest w mocy aż 2,5 mln zarejestrowanych znaków towarowych. Do tego dochodzą także niezarejestrowane oznaczenia używane na rynku, gdyż USA jest jednym z niewielu krajów, gdzie prawo do znaku towarowego jest przyznawane osobie lub podmiotowi, który jako pierwszy użyje go w obrocie (zasada „first to use”). Z kolei rejestracja znaku towarowego zwiększa bezpieczeństwo obrotu towarami i daje uprawnienie do dochodzenia roszczeń, dlatego warto mimo wszystko podjąć wysiłek i spróbować zastrzec oznaczenie w USA.

Rejestracja znaku towarowego w USA

Znak towarowy w może być zarejestrowany na poziomie federalnym w USPTO (Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych) lub na poziomie stanowym. Stany Zjednoczone są krajem członkowskim systemu madryckiego, dlatego ochronę znaku towarowego w USA można również uzyskać, składając wniosek za pośrednictwem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), dzięki której uzyskuje się wyłączność na poziome federalnym.

Dla polskiego przedsiębiorcy rejestracja znaku towarowego w USA na poziomie federalnym niesie wiele korzyści. Przede wszystkim obejmuje cały kraj, podczas gdy rejestracja na poziomie stanowym jest w mocy tylko w danym stanie. Przed podjęciem kroków związanym ze zgłoszeniem znaku w USPTO powinna zostać przeprowadzona weryfikacja znaku towarowego w celu sprawdzenia, czy identyczny lub bardzo podobny znak nie został wcześniej zgłoszony lub zarejestrowany.

Zastrzeżenie znaku towarowego w USA jest skomplikowaną procedurą, ale zyski z takiej inwestycji mogą być znaczące. Trzeba pamiętać, że jest to ogromny rynek zbytu, a skutecznie chroniony znak towarowy może stać się ważnym zasobem firmy.

Zweryfikuj znak towarowy w USA

W pierwszym etapie weryfikacji znaku towarowego w USA eksperci kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi proponują Państwu wstępne poszukiwanie obejmujące rejestracje międzynarodowe z wyznaczeniem terytorium USA oraz zgłoszone i zarejestrowane amerykańskie znaki federalne. Przeprowadzenie poszukiwań wstępnych ograniczy ryzyko odmowy rejestracji znaku przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) i sprzeciwów od osób trzecich.

W sytuacji, gdy zostanie znaleziony znak identyczny lub bardzo podobny uniemożliwiający uzyskanie rejestracji, wstępne poszukiwanie pozwoli zarówno uniknąć wydatków związanych z pełnym badaniem znaku, jak i wybrać spośród propozycji jedno lub klika oznaczeń do dalszej weryfikacji. Dzięki takiemu podejściu możemy zoptymalizować koszty.

Ułóż strategię ochrony znaków towarowych w USA

Bardzo ważne, oprócz wstępnej weryfikacji znaku towarowego w USA, jest także przygotowanie samej strategii zgłoszenia ze względu na specyfikę amerykańskiej jurysdykcji. Szczególnie istotny jest wybór właściwej podstawy zgłoszenia, tj. faktycznego używania lub zamiaru używania w USA, ewentualnie rejestracji w kraju pochodzenia. Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) wymaga używania znaku towarowego przed rejestracją, dlatego wybór podstawy zgłoszenia znaku towarowego w USA jest bardzo ważny, ponieważ pozwala skrócić czas oraz zmniejszyć koszty całej procedury.

Fundamentalna kwestia używania znaku w obrocie powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie także w odpowiednim zredagowaniu wykazu towarów lub usług, dla których znak ma być przeznaczony, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami USPTO. Nie można także zapominać o okresowym składaniu deklaracji o używaniu znaku w USA już po uzyskaniu rejestracji.

Skorzystaj z pomocy eksperta ds. własności intelektualnej

Eksperci z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi wspomagają Klientów w wyżej opisanych działaniach dzięki stałej współpracy z amerykańskimi partnerami w zakresie ochrony znaków towarowych i nie tylko. Przygotujemy optymalną strategię ochrony uwzględniając uwarunkowania biznesowe. Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług prosimy o kontakt z rzecznikami patentowymi JWP, którzy pracują z Państwem na co dzień lub pod adresem info@jwp.pl.

Poszukiwanie znaków towarowych na terenie USA

Dominika Zioło

Szefowa Zespołu Badań Znaków i Wzorów

Strategia ochrony znaków towarowych na terenie USA

Urszula Nowak

Rzecznik Patentowy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Ochrona znaków towarowych

Badania znaków towarowych

Prywatne: Znaki towarowe i wzory przemysłowe po Brexicie

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Eksperci

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl