Poszukiwania i rejestracja znaków towarowych w USA

Udostępnij:

Rynek amerykański jest bardzo atrakcyjny dla wielu europejskich firm. Nie jest jednak łatwo na nim zaistnieć. Podmioty gospodarcze w Stanach Zjednoczonych mają wysoką świadomość konieczności ochrony praw własności intelektualnej i nie wahają się wchodzić w spory w przypadku podejrzenia naruszeń. Warto postarać się o zarejestrowanie znaku towarowego przed rozpoczęciem działalności.  Nie jest to łatwe zadanie ze względu na specyficzne uwarunkowania wynikające z amerykańskiego systemu prawnego oraz ogromną liczbę oznaczeń chronionych na tym terytorium.

Dlaczego warto zarejestrować znak w USA?

Obecnie w USA jest w mocy aż 2,5 mln zarejestrowanych znaków towarowych.  Do tego dochodzą także niezarejestrowane oznaczenia używane na rynku, gdyż USA jest jednym z niewielu krajów, gdzie ​​prawo do znaku towarowego jest przyznawane osobie lub podmiotowi, który jako pierwszy użyje go w obrocie (zasada „first to use”). Z kolei rejestracja znaku towarowego zwiększa bezpieczeństwo obrotu towarami i daje uprawnienie do dochodzenia roszczeń, dlatego warto mimo wszystko podjąć wysiłek i zgłosić oznaczenie w USA.

Zarejestruj swoje oznaczenie w USA

Znak w USA może być zarejestrowany na poziomie federalnym w USPTO (Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych) lub na poziomie stanowym. Stany Zjednoczone są krajem członkowskim systemu madryckiego, dlatego ochronę znaku towarowego w USA można również uzyskać, składając wniosek za pośrednictwem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), dzięki której uzyskuje się wyłączność na poziome federalnym.

Dla polskiego przedsiębiorcy rejestracja na poziomie federalnym niesie wiele korzyści. Przede wszystkim obejmuje cały kraj, podczas gdy rejestracja na poziomie stanowym jest w mocy tylko w danym stanie. Przed podjęciem kroków związanym ze zgłoszeniem znaku w USPTO powinna zostać przeprowadzona weryfikacja znaku towarowego w celu sprawdzenia, czy identyczny lub bardzo podobny znak nie został wcześniej zgłoszony lub zarejestrowany.

Przeprowadź poszukiwania w bazach

W pierwszym etapie weryfikacji znaku w Stanach Zjednoczonych proponujemy Państwu wstępne poszukiwanie obejmujące rejestracje międzynarodowe z wyznaczeniem terytorium USA oraz zgłoszone i zarejestrowane amerykańskie znaki federalne. Przeprowadzenie poszukiwań wstępnych ograniczy ryzyko odmowy rejestracji znaku przez USPTO i sprzeciwów od osób trzecich.

W sytuacji gdy zostanie znaleziony znak identyczny lub bardzo podobny uniemożliwiający uzyskanie rejestracji, wstępne poszukiwanie pozwoli po pierwsze uniknąć wydatków związanych z pełnym badaniem znaku, a po drugie wybrać spośród propozycji jedno lub klika oznaczeń do dalszej weryfikacji.

Ułóż strategię ochrony znaków towarowych w USA

Bardzo ważne, oprócz wstępnej weryfikacji, jest także przygotowanie samej strategii zgłoszenia ze względu na specyfikę amerykańskiej jurysdykcji. Szczególnie istotny jest wybór właściwej podstawy zgłoszenia, tj. faktycznego używania lub zamiaru używania w USA, ewentualnie rejestracji w kraju pochodzenia. USPTO wymaga używania znaku towarowego przed rejestracją dlatego wybór podstawy zgłoszenia znaku towarowego w USA jest bardzo ważny, ponieważ pozwala skrócić czas oraz zmniejszyć koszty całej procedury.

Fundamentalna kwestia używania znaku w obrocie powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie także w odpowiednim zredagowaniu wykazu towarów lub usług, dla których znak ma być przeznaczony, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami USPTO. Nie można także zapominać o okresowym składaniu deklaracji o używaniu znaku w USA już po uzyskaniu rejestracji.

Skorzystaj z pomocy eksperta ds. własności intelektualnej

Możemy wspomóc naszych Klientów w opisanych wyżej działaniach, ponieważ stale współpracujemy z naszymi amerykańskimi partnerami w zakresie ochrony znaków towarowych i nie tylko. Przygotujemy optymalną strategię ochrony uwzględniając uwarunkowania biznesowe. Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług prosimy o kontakt z rzecznikami patentowymi JWP, którzy pracują z Państwem na co dzień, pod adresem info@jwp.pl.

Poszukiwanie znaków towarowych na terenie USA

Dominika Zioło

Szefowa Zespołu Badań Znaków i Wzorów

Strategia ochrony znaków towarowych na terenie USA

Urszula Nowak

Rzecznik Patentowy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Znaki towarowe

Badania znaków towarowych

Znaki towarowe i wzory przemysłowe po Brexicie

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Eksperci

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl