Czy Polska przystąpiła do Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym?

Udostępnij:

Do dnia dzisiejszego Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (ang. Unified Patent Court Agreement – UPCA). Oznacza to, że wskazana umowa międzynarodowa nie obowiązuje na terytorium Polski, a udzielone patenty europejskie – aby pozostawały w mocy – muszą być wciąż walidowane w specjalnej procedurze przed Urzędem Patentowym RP.

Warto jednak wspomnieć, że Rzeczpospolita Polska przystąpiła do unijnego mechanizmu wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej, co otwiera drogę do przyjęcia UPCA. Czy i kiedy to ostatecznie nastąpi, trudno w tej chwili to przewidywać.

Państwa członkowskie, które pragną ustanowić między sobą wzmocnioną współpracę w ramach kompetencji niewyłącznych Unii, mogą korzystać w tym celu z jej instytucji i wykonywać te kompetencje, stosując odpowiednie postanowienia Traktatów. Przy czym akty przyjmowane w ramach wzmocnionej współpracy wiążą wyłącznie uczestniczące państwa członkowskie.

Poza systemem unijnej wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej znajdują się obecnie Królestwo Hiszpanii i Republika Chorwacji.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl