Rzecznik patentowy Gdańsk

Biuro patentowe JWP Rzecznicy Patentowi w Gdańsku od lat wspiera firmy i osoby fizyczne w ochronie i zarządzaniu dobrami niematerialnymi. Do podstawowych spraw, z którymi rzecznicy patentowi mają do czynienia na co dzień należą kwestie związane z patentami (prawami przyznawanymi na ochronę wynalazków), znakami towarowymi, wzorami użytkowymi i wzorami przemysłowymi oraz ochroną prawno-autorską. Gdańscy rzecznicy skutecznie reprezentują swoich klientów w trakcie postępowań spornych, postępowań sądowych oraz innych działań z zakresu ochrony własności intelektualnej przed odpowiednimi sądami i instytucjami. Ich pomoc i wiedza okazują się bezcenne szczególnie przy próbach uzyskania praw ochronnych poza granicami kraju. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu eksperci mogą zaoferować rozwiązania prawne dopasowane zarówno do specyfiki danej sprawy czy zgłoszenia, ale również planów i możliwości klienta.

Niezwykłe połączenie wiedzy technicznej i prawnej sprawia, że powierzenie swoich spraw rzecznikowi patentowemu często jest najlepszym wyjściem. Umiejętności wynikające zarówno ze znajomości zagadnień prawnych, jak i specjalistycznej wiedzy branżowej np. w obszarze biologii, chemii, farmacji czy biotechnologii pozwala rzecznikom patentowym skutecznie i mądrze doradzać nie tylko firmom, ale również instytutom i uczelnią.

Kancelaria patentowa Gdańsk – usługi JWP

Poziom skomplikowania niektórych rozwiązań technicznych jest bardzo wysoki – warto wówczas umówić się na spotkanie osobiste z rzecznikiem patentowym, co pomoże w uniknięciu nieporozumień oraz szybkim ustaleniu odpowiedniej strategii ochronnej. Rzecznicy patentowi z gdańskiego biura są dostępni w budynku Haxo przy ulicy Strzeleckiej 7B, a w razie potrzeby korzystają również z nowoczesnych form komunikacji np. videokonferencji.

Kancelaria patentowa w Gdańsku w szczególny sposób angażuje się w ochronę interesów firm z sektora medycznego, biologicznego, biotechnologicznego, farmacji, spożywczego i kosmetycznego. Wspiera również jednostki naukowe i badawcze w ochronie wyników ich badań, a także służy wiedzą w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

Wsparcie rzeczników z biura patentowego w Gdańsku często przekłada się na wymierne korzyści rynkowe i biznesowe. Możliwość zarządzania (np. sprzedaży, kupna czy licencjonowania) prawami własności intelektualnej często staje się ważnym elementem rozwoju przedsiębiorstw. Odpowiednie działania z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, know-how, IP due diligence czy zwalczania nieuczciwej konkurencji przekładają się na finansowe i rozwojowe korzyści. W przypadku udzielenia odpowiednich pełnomocnictw rzecznicy patentowi z Gdańska mogą skutecznie reprezentować interesy swoich klientów przed krajowymi i zagranicznymi sądami i instytucjami m.in. przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) czy Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).

Kancelaria patentowa w Gdańsku oferuje pełny zakres usług związanych z ochroną dóbr niematerialnych w tym m.in.:

– ochronę wynalazków: od przeprowadzenia niezbędnych badań patentowych (np. badania stanu techniki, badania zdolności patentowej, badania stanu prawnego, zakresu ochrony czy czystości patentowej), poprzez starania o uzyskanie praw ochronnych, po utrzymanie i egzekucję tych praw;

– zabezpieczanie znaków towarowych: od wykonania badań znaków towarowych, przez prowadzenie postępowań rejestrowych we wszystkich trybach (tj. trybie krajowym, wspólnotowym lub międzynarodowym), po monitorowanie kolizyjnych rejestracji i odnawianie praw ochronnych;

– zabezpieczanie wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych: od badań zdolności rejestracyjnej, przez prawidłowe prowadzenie postępowań rejestrowych, po stałe monitorowanie i odnawianie praw z rejestracji;

–  dbałość o poszanowanie materialnych i niematerialnych praw autorskich: doradzanie, negocjowanie i finalizowanie umów, tworzenia strategii ochrony prawnoautorskich ze szczególnym uwzględnieniem  zagrożeń wynikających z łatwego dostępu do treści w Internecie.

Rzecznicy patentowi JWP w Gdańsku

Prawie dziesięcioletnie obecność biura patentowego w Gdańsku na stałe wpisała się w strukturę organizacyjną kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Eksperci ze stolicy województwa pomorskiego oferują pomoc z zakresu wynalazków i patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i walidacji patentów zagranicznych. Wspieramy klientów z sektora kosmetycznego, farmaceutycznego,  biotechnologicznego, chemicznego, modowego i spożywczego w ochronie własności intelektualnej. Aktywnie współpracujemy też z uczelniami, jednostkami badawczymi i instytutami naukowymi.

Biuro patentowe Gdańsk – lokalizacja

Biuro patentowe kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi jest obecne w Gdańsku od prawie dekady. Przez cały ten okres mieści się w Budynku HAXO przy ul. Strzeleckiej 7B. Pracownicy gdańskiej kancelarii w szczególnej pieczy mają firmy działające na terenie województwa pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Z rzecznikami patentowymi w Gdańsku najszybciej skontaktować się można telefonicznie pod numerem 58 511 05 00 lub mailowo pod adresem gdansk@jwp.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.k.

Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

  Imię i Nazwisko *

  Email *

  Nazwa firmy

  Telefon

  Temat *

  Wiadomość *

  Załącznik

  Przytrzymaj CTRL, aby zaznaczyć więcej niż jedną opcję  * Pola obowiązkowe

  Warszawa

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Mińska 75
  03-828 Warszawa
  Polska
  T: 22 436 05 07
  E: info@jwp.pl

  NIP: 526 011 18 68
  REGON: 010532597
  KRS: 0000717985

  Gdańsk

  JWP Rzecznicy Patentowi
  Budynek HAXO
  ul. Strzelecka 7B
  80-803 Gdańsk
  Polska
  T: 58 511 05 00
  E: gdansk@jwp.pl

  Kraków

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Kamieńskiego 47
  30-644 Kraków
  Polska
  T: 12 655 55 59
  E: krakow@jwp.pl

  Wrocław

  JWP Rzecznicy Patentowi
  WPT Budynek Alfa
  ul. Klecińska 123
  54-413 Wrocław
  Polska
  T: 71 342 50 53
  E: wroclaw@jwp.pl