Na czym polega międzynarodowy tryb patentowania (PCT)?

Zgłoszenie wynalazku w procedurze międzynarodowej (PCT) jest możliwe dzięki złożeniu jednego zgłoszenia sporządzonego w jednym z 4 języków: polskim, angielskim, niemieckim lub francuskim, jeżeli zgłaszający wybierze Europejski Urząd Patentowy jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań, lub – w języku polskim lub angielskim, jeżeli zgłaszający wybierze Wyszehradzki Instytut Patentowy jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań.

Zgłoszenie należy złożyć w jednym z tzw. urzędów przyjmujących, którym jest lokalny urząd patentowy (w Polsce UP RP). Następnie przekazywane jest ono do Międzynarodowego Biura oraz do Międzynarodowego Organu Poszukiwań i poddane zostaje międzynarodowym poszukiwaniom w stanie techniki. Sprawozdanie z międzynarodowych poszukiwań jest publikowane i przekazywane do urzędów krajowych tych państw, w których zgłaszający zamierza ubiegać się o ochronę. Odtąd postępowanie toczy się na standardowych zasadach przyjętych w danym państwie.

Patrz -> Jak wygląda międzynarodowa procedura zgłoszeniowa wynalazku (PCT)?

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl