Czym wzór przemysłowy różni się od przestrzennego znaku towarowego?

Pewne wytwory, na przykład figurki lub opakowania, można zgłosić jako przestrzenny znak towarowy lub wzór przemysłowy. Biorąc pod uwagę aspekt ochrony przed naruszeniami, zarejestrowanie wytworu jako przestrzennego znaku towarowego może być efektywniejsze. Prawo ochronne na znak towarowy można przedłużać bezterminowo pod warunkiem regularnego (co 10 lat) uiszczania opłat, natomiast wzór przemysłowy jest chroniony maksymalnie przez 25 lat. Warto też wiedzieć, że o ile możliwe jest ponowne zgłoszenie znaku towarowego, o tyle zgłoszenie wzoru przemysłowego po raz kolejny, po jego publicznym ujawnieniu (z uwagi w szczególności na wymóg nowości), nie jest dopuszczalne.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl