Rzecznik patentowy Warszawa

Warszawskie biuro patentowe mieści się przy ulicy Mińskiej na Grochowie. Pracujący w nim rzecznicy patentowi służą wszystkim osobom i firmom potrzebującym specjalistycznego doradztwa w zakresie ochrony własności intelektualnej. Pracujący tam eksperci opracowują najlepsze strategie ochrony praw niematerialnych biorąc pod uwagę charakterystykę i zasięg terytorialny danej sprawy oraz oczekiwania, plany i możliwości organizacyjne i finansowe klienta. Warszawscy rzecznicy patentowi pomagają również zarządzać prawami własności intelektualnej – negocjują, opiniują i tworzą umowy dotyczące ich sprzedaży, kupna lub licencjonowania. Dzięki elastycznemu podejściu i wieloletniemu doświadczeniu mogą zaoferować szeroki wachlarz usług, a po uzyskaniu odpowiednich pełnomocnictw również reprezentować interesy klientów w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. Ich działania często dotyczą uzyskiwania i ochrony praw dotyczących patentów, znaków i wzorów towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych. Prowadzą również postępowania sporne i sądowe na rzecz swoich klientów. Rzecznicy patentowi z warszawskiej kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi to zgrany zespół, którego celem jest najlepsze działanie na rzecz swoich klientów.

Aby zostać rzecznikiem patentowym trzeba się wykazać zarówno wiedzą techniczną w wybranej dziedzinie, jak i znajomością zagadnień prawnych. W warszawskich biurze kancelarii patentowej JWP Rzecznicy Patentowi pracują eksperci specjalizujący się w sektorach: biotechnologii, farmacji, chemii, designu, wzornictwa, fintechu, teleinformatyki, kosmetyków, lotnictwa, motoryzacji, mody, reklamy, robotyki, elektroniki, medtechu, gamingu i spożywczego. Każdy z rzeczników zdał również państwowy egzamin potwierdzając swoje kwalifikacje w zakresie praw własności intelektualnej.

Kancelaria patentowa Warszawa – usługi JWP

Lokalizacja warszawskiego biura kancelarii umożliwia przeprowadzanie zarówno spotkań osobistych, jak i videokonferencji, które znacząco zyskały na popularności w czasie pandemii. Z uwagi na wysoki poziom skomplikowania niektórych rozwiązań kontakt bezpośredni bywa najkorzystniejszy dla ustalenia wspólnych celów i działań z klientem. Nasi rzecznicy po wcześniejszym umówieniu są również w stanie odwiedzić klientów w ich biurach. Zachęcamy również do kontaktu mailowego i telefonicznego.

Rzecznicy patentowi z biura w Warszawie oferują specjalistyczną wiedzę, która w wymierny sposób pomaga klientom budować, rozwijać i chronić swoją pozycję rynkową. Dzięki przemyślanej strategii i prawidłowemu zarządzaniu prawami własności intelektualnej przedsiębiorcy mogą rozwijać swoje firmy i bezpiecznie wkraczać na kolejne rynki. Mając doświadczenie w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, wewnętrznego know-how, prowadzeniu działań IP due diligence i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rzecznicy patentowi stają się niezbędnymi doradcami dla licznej rzeszy klientów.

Działania rzeczników patentowych obejmują przede wszystkim:

 • ochronę wynalazków w pełnym zakresie: od przeprowadzenia pierwszych badań patentowych (np. badania stanu techniki, zdolności patentowej, stanu prawnego, zakresu ochrony czy czystości patentowej), przez złożenie odpowiednich zgłoszeń, po uzyskanie praw ochronnych na wybranym terytorium oraz ich utrzymanie i egzekucję
 • zabezpieczanie znaków towarowych: od wykonania badań znaków towarowych, przez prowadzenie postępowań rejestrowych (w trybie krajowym, wspólnotowym lub międzynarodowym), po monitoring i odnawianie praw ochronnych
 • zabezpieczanie wzorów przemysłowych i użytkowych: w tym badań zdolności rejestracyjnej, przeprowadzania postępowań rejestrowych oraz monitorowania i odnawiania praw z rejestracji
 • dbałość o poszanowanie materialnych i niematerialnych praw autorskich szczególnie z uwzględnieniem szans i zagrożeń wynikających z łatwego dostępu do treści w Internecie.

Do zadań rzecznika patentowego należy również negocjowanie, opiniowanie i tworzenie umów związanych ze sprzedażą, kupnem i licencjonowaniem praw ochronnych. Po uzyskaniu odpowiednich pełnomocnictw rzecznicy patentowi z warszawskiego biura JWP Rzecznicy Patentowi mogą reprezentować również klientów w postępowaniach spornych i sądowych przed odpowiednimi instytucjami w Polsce i na świecie np. przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) czy Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).

Kancelaria patentowa w Warszawie dba o interesy klientów we wszystkich sektorach: biotechnologii, farmacji, chemii, designu, wzornictwa, fintechu, teleinformatyki, kosmetyków, lotnictwa, motoryzacji, mody, reklamy, robotyki, elektroniki, medtechu, gamingu i spożywczego. Rzecznicy patentowi wspierają również startupy, uczelnie i instytucje badawcze w ochronie swoich praw oraz poszukiwaniu zewnętrznego finansowania.

Lista rzeczników patentowych JWP w Warszawie

Kancelaria patentowa JWP Rzecznicy Patentowi w Warszawie działa już od ponad 30 lat. Niezmiennie od lat dyrektorem biura, a zarazem wspólnikiem zarządzającym kancelarii jest Dorota Rzążewska krajowy i europejski rzecznik patentowy i radca prawny specjalizująca się w doradztwie strategicznym, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prowadzeniu postępowań spornych i sądowych.

W warszawskim biurze pracują również inni rzecznicy patentowi m.in. Tomasz Grucelski, Anna Hoffman-Flatow, Oliwia Czarnocka, Magdalena Maksimowska, Jakub Skrzypczak, Małgorzata Furmańska, Paweł Kocańda, Arletta Miciukiewicz-Dutt.

Biuro patentowe Warszawa – lokalizacja

Kancelaria patentowa JWP Rzecznicy Patentowi powstała w 1992 roku w Warszawie. Pierwsze biuro mieściło się przy ulicy Tamka. Wraz z rozwojem zespołu potrzebne były większe przestrzenie i tak firma przeniosła się w 2000 roku na ulicę Grzybowską, a następnie w 2013 do budynku Sienna Center przy ulicy Żelaznej. Od 2023 roku kancelaria mieści się przy ulicy Mińskiej na Grochowie. Rzecznicy patentowi z Warszawy w swojej szczególnej pieczy mają przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego. Z biurem patentowym w Warszawie najłatwiej skontaktować się telefonicznie pod numerem 22 436 05 07 oraz mailowo info@jwp.pl lub przez formularz kontaktowy.

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.k.

ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

  Imię i Nazwisko *

  Email *

  Nazwa firmy

  Telefon *

  Temat *

  Wiadomość *

  Załącznik

  Przytrzymaj CTRL, aby zaznaczyć więcej niż jedną opcję  * Pola obowiązkowe

  Warszawa

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Mińska 75
  03-828 Warszawa
  Polska
  T: 22 436 05 07
  E: info@jwp.pl

  NIP: 526 011 18 68
  REGON: 010532597
  KRS: 0000717985

  Gdańsk

  JWP Rzecznicy Patentowi
  Budynek HAXO
  ul. Strzelecka 7B
  80-803 Gdańsk
  Polska
  T: 58 511 05 00
  E: gdansk@jwp.pl

  Kraków

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Kamieńskiego 47
  30-644 Kraków
  Polska
  T: 12 655 55 59
  E: krakow@jwp.pl

  Wrocław

  JWP Rzecznicy Patentowi
  WPT Budynek Alfa
  ul. Klecińska 123
  54-413 Wrocław
  Polska
  T: 71 342 50 53
  E: wroclaw@jwp.pl