Kto jest konsumentem i jakie ma to znaczenie prawne?

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Uznanie za konsumenta ma istotne znaczenie prawne. Od tego, czy mamy do czynienia z konsumentem, zależy jak wiele dodatkowych przepisów należy stosować oferując usługi lub sprzedając towary. JWP zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie właściwego stosowania przez przedsiębiorców przepisów dotyczących obrotu handlowego z konsumentami. Wspieramy przedsiębiorców, aby mogli spełniać zasadne roszczenia konsumentów (B2C), a w obrocie z innymi podmiotami gospodarczymi kształtować swoje zobowiązania w sposób korzystniejszy niż nakazują to przepisy chroniące konsumentów (B2B).

Ta sama osoba fizyczna kupując komputer może być konsumentem, jeśli kupuje sprzęt do użytku domowego przez bliskich. Jednak w przypadku zakupu wyposażenia do firmy już nie będzie chroniona przepisami dotyczącymi konsumentów. W drugim przypadku, strony umowy mogą znacznie swobodniej negocjować warunki transakcji, ponieważ kluczowa jest zgodna wola stron i potrzeb obu podmiotów. Dowolne ukształtowanie umowy z konsumentem może skutkować co najmniej nieważnością danego postanowienia i koniecznością stosowania zapisów ustawy.