Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Sylwia Zwolan

Pokaż adres e-mail
specjalista ds. własności przemysłowej
  • Foto formal

Sylwia Zwolan jest specjalistą do spraw własności przemysłowej w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Odpowiada m.in. za przygotowywanie pism formalnych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, EUIPO, WIPO oraz sądów, a także za dokonywanie tłumaczeń.

 

  • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Wydział Neofilologii, filologia angielska
  • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w  Lublinie, Wydział Neofilologii, filologia angielska
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej

  • angielski

Udostępnij