Natalia Drabek

rzecznik patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Natalia Drabek jest członkiem zespołu kancelarii JWP w Krakowie. Bierze udział w przygotowywaniu zgłoszeń znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w trybie krajowym, unijnym i międzynarodowym, jak również w czynnościach związanych z prowadzeniem postępowania rejestrowego przed UP RP, EUIPO, WIPO. Przeprowadza badania zdolności rejestrowej znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Zajmuje się również obsługą administracyjną kancelarii JWP w Krakowie.

Edukacja
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa i Własności Intelektualnej, Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, gospodarka przestrzenna
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl