Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Natalia Drabek

Pokaż adres e-mail
aplikant rzecznikowski
  • Foto formal

Natalia Drabek jest członkiem zespołu kancelarii JWP w Krakowie. Bierze udział w przygotowywaniu zgłoszeń znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w trybie krajowym, unijnym i międzynarodowym, jak również w czynnościach związanych z prowadzeniem postępowania rejestrowego przed UP RP, EUIPO, WIPO. Przeprowadza badania zdolności rejestrowej znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Zajmuje się również obsługą administracyjną kancelarii JWP w Krakowie.

  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa i Własności Intelektualnej, Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, gospodarka przestrzenna

  • Polska Izba Rzeczników Patentowych

  • angielski

Udostępnij