Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Dorota Rzążewska

Pokaż adres e-mail
krajowy i europejski rzecznik patentowy | radca prawny | wspólnik zarządzający | mediator w sprawach własności intelektualnej
 • Foto formal
 • Foto unformal

Dorota Rzążewska specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, prowadzonych przed sądami, organami ścigania tudzież organami celnymi, a także sprawach spornych przed Urzędem Patentowym. Zajmuje się doradztwem strategicznym, sporządzaniem opinii i umów w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa konkurencji, prawa autorskiego, prawa reklamy oraz w sprawach dotyczących domen internetowych.

Odpowiada za prowadzenie mediacji w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej,  zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa reklamy oraz domen internetowych. Pełnomocnik w postępowaniach mediacyjnych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. Zasiada również w składzie orzekającym sądu arbitrażowego dla domen internetowych .pl & .eu

 

 • Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), profesjonalny pełnomocnik przed EUIPO
 • Europejski Urząd Patentowy (EPO), profesjonalny pełnomocnik przed EPO
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, arbiter ds. domen internetowych .pl
 • Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), arbiter domenowy sądu arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
 • ADR Center Czech Arbitration Court, arbiter ds. domen internetowych .eu
 • Uniwersytet Jagielloński, Prawo własności przemysłowej, studia podyplomowe
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Uniwersytet Jagielloński, Prawo konkurencji, studia podyplomowe
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • Aplikacja sędziowska
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
 • INTA – International Trademark Association
 • ECTA – European Communities Trade Mark Association
 • AIPPI – Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej
 • UNION – Union of European Practitioners In Intellectual Property
 • MARQUES – The Association of European Trade Mark Owners 

 • angielski
 • rosyjski

 • Patent litigation. Jurisdictional comparisons
 • Ochrona praw własności intelektualnej na granicy – prawo i przepisy w UE [...]
 • Prawo własności przemysłowej. Komentarz
 • Getting the Deal Through – Copyrights 2015
 • Getting the Deal Through - Patents 2015
 • Znak towarowy – jak skutecznie chronić swoją pozycję na rynku
  [w:] "My Company Polska" nr 3/2015
  • Od 15 kwietnia rewolucja w ochronie znaków towarowych
   [w:] "Mistrz Branży", 04/2016
  • Nowe porządki w ochronie znaków towarowych
   [w:] "Świat Przemysłu Farmaceutycznego", 04/2016
  • Rewolucja w ochronie znaków towarowych
   [w:] "Świat Przemysłu Kosmetycznego", 01/2016
  • Znaki towarowe zreformowane
   [w:] "Puls Biznesu", 23/03/2016
  • Rewolucja w ochronie znaków towarowych
   [w:] "Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Edukator Przedsiębiorcy”, 18/03/2016
  • Wizerunes Chopina w biznesie
   [w:] „Kwartalnik Urzędu Patentowego RP”, nr 2/2017, str 75
  • Po co przedsiębiorcy rzecznik patentowy?
   [w:] "Dziennik Gazeta Prawna"
  • Drukowanie w trójwymiarze
   [w:] Blog Wszystkie Prawa Zastrzeżone
   Udostępnij