Dorota Rzążewska

krajowy i europejski rzecznik patentowy | radca prawny | wspólnik zarządzający | mediator w sprawach własności intelektualnej | arbiter przy PIIT w sprawach domen internetowych .pl | arbiter przy CAC w sprawach domen internetowych .eu

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Dorota Rzążewska specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ma uprawnienia profesjonalnego pełnomocnika przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz pełnomocnika w postępowaniach mediacyjnych przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie. Jest mediatorem w sprawach własności intelektualnej wpisanym na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, arbitrem orzekającym w sprawach domen internetowych .pl przy PIIT oraz domen internetowych .eu CAC w Pradze (Republika Czeska).

Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami ścigania, organami celnymi, a także w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO w Alicante. Zajmuje się doradztwem strategicznym, zarządzaniem prawami własności intelektualnej, sporządzaniem opinii i umów w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa konkurencji, prawa autorskiego, prawa reklamy oraz w sprawach dotyczących domen internetowych.

Edukacja
 • Uniwersytet Jagielloński, Prawo własności przemysłowej, studia podyplomowe
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Uniwersytet Jagielloński, Prawo konkurencji, studia podyplomowe
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • Aplikacja sędziowska
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
 • INTA – International Trademark Association
 • AIPPI – Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej
 • MARQUES – The Association of European Trade Mark Owners
 • angielski
 • rosyjski
 • Patent litigation. Jurisdictional comparisons
 • Ochrona praw własności intelektualnej na granicy – prawo i przepisy w UE […]
 • Prawo własności przemysłowej. Komentarz
 • Getting the Deal Through – Copyrights 2015
 • Getting the Deal Through – Patents 2015
 • Znak towarowy – jak skutecznie chronić swoją pozycję na rynku
  [w:] „My Company Polska” nr 3/2015
 • Od 15 kwietnia rewolucja w ochronie znaków towarowych
  [w:] „Mistrz Branży”, 04/2016
 • Nowe porządki w ochronie znaków towarowych
  [w:] „Świat Przemysłu Farmaceutycznego”, 04/2016
 • Rewolucja w ochronie znaków towarowych
  [w:] „Świat Przemysłu Kosmetycznego”, 01/2016
 • Znaki towarowe zreformowane
  [w:] „Puls Biznesu”, 23/03/2016
 • Rewolucja w ochronie znaków towarowych
  [w:] „Dziennik Gazeta Prawna, dodatek „Edukator Przedsiębiorcy”, 18/03/2016
 • Wizerunes Chopina w biznesie
  [w:] „Kwartalnik Urzędu Patentowego RP”, nr 2/2017, str 75
 • Po co przedsiębiorcy rzecznik patentowy?
  [w:] „Dziennik Gazeta Prawna”
 • Drukowanie w trójwymiarze
  [w:] Blog Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl