Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Małgorzata Furmańska

Pokaż adres e-mail
radca prawny
  • Foto formal

Małgorzata Furmańska jest radcą prawnym i specjalistą z zakresu praw własności przemysłowej (IP) oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Opiniuje procesy związane w tworzeniem i korzystaniem z innowacyjnych rozwiązań w zakresie zgodności z przepisami prawa własności przemysłowej, zobowiązań cywilnoprawnych i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Reprezentuje przedsiębiorców pozyskujących nowoczesne rozwiązania, a także współpracuje w przygotowywaniu strategii zabezpieczenia praw twórców wynalazków i rozwiązań informatycznych (IT).

Małgorzata Furmańska ma doświadczenie w reprezentowaniu klientów przy sporach o znaki towarowe, jak również o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, także w Internecie. Świadczy pomoc prawną w zakresie efektywnego zarządzania prawami własności przemysłowej. Doradza przy zawieraniu umów licencyjnych. Sporządza i weryfikuje dokumentację związaną zabezpieczeniem własności intelektualnej w kontekście wdrażania innowacji pracowniczych w przedsiębiorstwach. Prowadzi także wykłady i szkolenia.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych, a od 2011 roku jest związana z Kancelarią JWP Rzecznicy Patentowi.

 

  • Polskie Centrum Mediacji (kurs dla mediatorów w sprawach cywilnych i handlowych)
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
  • University of Cambridge, filia przy Uniwersytecie Warszawskim: Centrum Prawa Europejskiego i Brytyjskiego
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, prawo

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

  • angielski

Udostępnij