Małgorzata Furmańska

szef praktyki spraw spornych i sądowych | radca prawny

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Małgorzata Furmańska jest radcą prawnym i specjalistą z zakresu praw własności przemysłowej (IP) oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Opiniuje procesy związane w tworzeniem i korzystaniem z innowacyjnych rozwiązań w zakresie zgodności z przepisami prawa własności przemysłowej, zobowiązań cywilnoprawnych i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Reprezentuje przedsiębiorców pozyskujących nowoczesne rozwiązania, a także współpracuje w przygotowywaniu strategii zabezpieczenia praw twórców wynalazków w zakresie nowych technologii m.in. rozwiązań informatycznych (IT) czy działań w metaverse.

Małgorzata Furmańska ma doświadczenie w reprezentowaniu klientów przy sporach o znaki towarowe, jak również o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, także w Internecie. Świadczy pomoc prawną w zakresie efektywnego zarządzania prawami własności przemysłowej. Doradza przy zawieraniu umów licencyjnych. Sporządza i weryfikuje dokumentację związaną zabezpieczeniem własności intelektualnej w kontekście wdrażania innowacji pracowniczych w przedsiębiorstwach. Prowadzi także wykłady i szkolenia.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych, a od 2011 roku jest związana z Kancelarią JWP Rzecznicy Patentowi.

Edukacja
  • Polskie Centrum Mediacji (kurs dla mediatorów w sprawach cywilnych i handlowych)
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
  • University of Cambridge, filia przy Uniwersytecie Warszawskim: Centrum Prawa Europejskiego i Brytyjskiego
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, prawo
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
  • angielski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl