Tomasz Grucelski

wspólnik | rzecznik patentowy | adwokat

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Tomasz Grucelski specjalizuje się w sprawach spornych i sądowych z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi, przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz organami administracji celnej. Sporządza także opinie prawne i umowy w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w Departamencie Prawnym Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), oddział w Hadze (Holandia); Wydziale Unieważnień Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (Hiszpania) oraz warszawskiej kancelarii rzeczników patentowych.

 

Edukacja
 • Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja
 • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności intelektualnej, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, prawo
 • University of Central Lancashire, Preston, Wielka Brytania, prawo
 • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • Izba Adwokacka w Warszawie
 • INTA – International Trademark Association
 • ECTA – European Communities Trade Mark Association, The Anti-Counterfeiting Committee, EUIPO-Link Committee
 • angielski
 • Naruszenie praw własności intelektualnej
  [w:] „Prawo europejskie w praktyce”, nr 1, 2009.
 • Nielegalny towar – ochrona praw własności intelektualnej na granicy
  [w:] „Monitor Europejski”, nr 12, 2008.
 • Anticouterfeiting Guide 2016
 • Marka pod ochroną
  [w:] „Rzeczpospolita”, dodatek „Siła marki”, 22.09.2016 r.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl