Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Tomasz Grucelski

Pokaż adres e-mail
rzecznik patentowy | adwokat | wspólnik
 • Foto formal

Tomasz Grucelski specjalizuje się w sprawach spornych i sądowych z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi, przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz organami administracji celnej. Sporządza także opinie prawne i umowy w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w Departamencie Prawnym Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), oddział w Hadze (Holandia); Wydziale Unieważnień Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante (Hiszpania) oraz warszawskiej kancelarii rzeczników patentowych.

 

 • Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja
 • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności intelektualnej, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, prawo
 • University of Central Lancashire, Preston, Wielka Brytania, prawo

 • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • Izba Adwokacka w Warszawie
 • INTA – International Trademark Association
 • ECTA – European Communities Trade Mark Association
 • MARQUES – The Association of European Trade Mark Owners

 • angielski

 • Naruszenie praw własności intelektualnej
  [w:] "Prawo europejskie w praktyce", nr 1, 2009.
 • Nielegalny towar – ochrona praw własności intelektualnej na granicy
  [w:] "Monitor Europejski", nr 12, 2008.
 • Anticouterfeiting Guide 2016
  • Marka pod ochroną
   [w:] "Rzeczpospolita", dodatek „Siła marki”, 22.09.2016 r.
   Udostępnij