Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Tomasz Gawliczek

Pokaż adres e-mail
radca prawny | rzecznik patentowy
 • Foto formal

Tomasz Gawliczek specjalizuje się w krajowych (UP RP), unijnych (EUIPO) oraz międzynarodowych (WIPO) procedurach z zakresu prawa znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Jako prawnik zajmuje się również postępowaniami spornymi oraz sprawami sądowymi z zakresu naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ponadto bierze udział w przygotowaniu kompleksowych opinii prawnych dotyczących szeroko rozumianych praw na dobrach niematerialnych.

W kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi odpowiada za prawne aspekty krajowych (COBORU) i wspólnotowych (CPVO) postępowań dotyczących praw wyłącznych do nowych odmian roślin.

Tomasz prowadzi także działalność naukową. Otworzył przewód doktorski na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie dysertacji pt. Ochrona znaku towarowego w polskim prawie karnym gospodarczym. Jest autorem publikacji naukowych i prasowych z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe zdobyte m.in. na wrocławskich uczelniach wyższych, co pozwala mu profesjonalnie reprezentować kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi podczas licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.

 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, aplikacja radcowska
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Prawo własności intelektualnej, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, stacjonarne studia doktoranckie nauk prawnych
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, prawo

 • Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

 • angielski
 • hiszpański

 • Przepisy karne ustawy o ochronie prawnej odmian roślin - przyczynek do roli prawa karnego gospodarczego w ochronie własności intelektualnej
  „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo" CCCXVII, Wrocław 2015, s. 35-50
 • Ochrona karna znaku towarowego Unii Europejskiej w Polsce - problem legislacyjny czy interpretacyjny?
  [w:] „Prokuratura i Prawo”, nr 12/2017, s. 106-125
  • Podobne bywa mylące. Praktyczne aspekty oceny podobieństwa znaków towarowych i ryzyka wprowadzenia w błąd konsumentów w sektorze farmaceutycznym
   [w:] "Świat Przemysłu Farmaceutycznego" nr 4/2014, s. 32-34
  • Czy nazwa odmiany może uniemożliwić rejestrację znaku towarowego?
   [w:] „Szkółkarstwo” nr 4/2016, s. 99-101
  • „Zaszyfrowane” IP?
   [w:] „Szkółkarstwo” nr 5/2016
  • Brexit z perspektywy unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych
   [w:] Blog Wszystkie Prawa Zastrzeżone
  • Wzory wspólnotowe wynikające z ich funkcji technicznej – czy po wyroku TSUE (C‑395/16) wiemy więcej?
   [w:] Blog Wszystkie Prawa Zastrzeżone
  • Reprodukcja dzieła sztuki jako zarejestrowany znak towarowy (cz. II)
   [w:] Blog Wszystkie Prawa Zastrzeżone
  • Reprodukcja dzieła sztuki jako zarejestrowany znak towarowy (cz. I)
   [w:] Blog Wszystkie Prawa Zastrzeżone
  • Ogólne wrażenie w prawie wzorów przemysłowych
   [w:] Blog Wszystkie Prawa Zastrzeżone
  • Czy świąteczna choinka może być podrobiona?
   [w:] Blog Wszystkie Prawa Zastrzeżone
  • O przestępstwach w świecie własności przemysłowej
   [w:] Blog Wszystkie Prawa Zastrzeżone
   Udostępnij