• Znaki towarowe

Tryb europejski

Zgłoszenia unijnych znaków towarowych

Procedura przed EUIPO

Zgłoszenia unijnych znaków towarowych – Procedura przed EUIPO

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Unii Europejskiej mogą złożyć wniosek o rejestrację unijnego znaku towarowego (EUTM), by zapewnić ochronę oznaczenia na terytorium wszystkich  państw członkowskich UE (aktualnie 27 państw członkowskich). Rejestracją znaków towarowych UE zajmuje się Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zgłoszenia można dokonać samodzielnie lub przez pełnomocnika na kilka różnych sposobów: za pomocą strony internetowej EUIPO, osobiście, drogą pocztową. Procedura zgłoszeniowa uwzględnia dwa tryby: zwykły, trwający około 6 miesięcy i tryb fast track (przyspieszony), zajmujący około 4 miesięcy.

Zgłoszenie musi zawierać informacje o właścicielu znaku, o samym znaku (musi być wyraźnie przedstawiony) oraz o towarach i usługach, jakie zgłoszenie obejmuje (stanowiących o zakresie ochrony znaku towarowego).

Po otrzymaniu zgłoszenia eksperci EUIPO sprawdzają, czy oznaczenie może zostać zarejestrowane (czy nie mają zastosowania przesłanki bezwzględne odmowy). Jeżeli od strony formalnej wszystko jest w porządku, Urząd publikuje zgłoszenie dla celów sprzeciwowych. W razie stwierdzenia braków formalnych Urząd informuje zgłaszającego, dając możliwość uzupełnienia niedociągnięć w ciągu maksymalnie 2 miesięcy. Jeśli zgłoszenie jest kompletne i bezbłędne lub gdy zgłaszający uzupełni braki, zgłoszenie jest publikowane. Otwiera to tzw. okres na wniesienie sprzeciwu.

Podmioty, które posiadają prawa stanowiące przeszkodę ku rejestracji zgłoszonego znaku, mają 3 miesiące na wniesienie sprzeciwu (termin ostateczny). W przypadku wniesienia sprzeciwu, EUIPO rozstrzyga spór po przedstawieniu dowodów i argumentów przez obie strony, zgłaszającego i wnoszącego sprzeciw (podwójna wymiana pism/stanowisk).

Znak towarowy jest rejestrowany, jeśli okres sprzeciwowy zakończy się skutecznie (nie zostanie wniesiony sprzeciw) lub też jeśli Urząd rozstrzygnie postępowanie sprzeciwowe na korzyść zgłaszającego (oddali sprzeciw). Co do zasady wydanie świadectwa rejestracji znaku towarowego trwa ok. 1 tydzień.

Warto monitorować zarejestrowane znaki towarowe Unii Europejskiej, pozwala to na bieżąco weryfikować czy zgłaszane są identyczne lub podobne znaki towarowe, które mogą stanowić naruszenie.

Sprawdź pozostałe procedury zgłaszania znaków towarowych

Tryb krajowy

Tryb międzynarodowy

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl