Michał Czubak

radca prawny | praktyka spraw spornych i sądowych

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Michał Czubak specjalizuje się we wspieraniu klientów w sporach z zakresu prawa własności intelektualnej oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Doradza klientom z różnorodnych branż, jak optymalnie zarządzać prawami własności intelektualnej, a w przypadku sporów reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach o naruszenie praw własności intelektualnej. Opracowuje i opiniuje umowy prawnoautroskie i licencyjne z obszaru prawa własności przemysłowej.

Michał Czubak ma doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach o naruszenie praw autorskich, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, jak również o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, także w Internecie. Świadczy pomoc prawną w zakresie efektywnego zarządzania prawami własności przemysłowej. Doradza przy opracowywaniu i zawieraniu umów o stworzenie projektu marki.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w tym w XXII Wydziale Własności Intelektualnej oraz w warszawskich kancelariach prawnych.

Edukacja
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza, Szkoła Prawa Nowych Technologii (IT&TMT)
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska,
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, prawo
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych,
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
 • angielski
 • Ponad 150 zmian w procedurze cywilnej ważnych dla przedsiębiorców

[w:]  Rzeczpospolita

 • Quo vadis sądy własności intelektualnej?

[w:] Prawo.pl

 • Udział platform e-commerce w ochronie praw własności intelektualnej

[w:] Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, nr 4/2021

 • Ochrona praw własności intelektualnej w e-commerce

[w:]  Rzeczpospolita – rp.pl

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl