Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Iga Balik

Pokaż adres e-mail
specjalista ds. własności przemysłowej
  • Foto formal
  • Foto unformal

Iga Balik pracuje w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie we współpracy z rzecznikiem patentowym. Zajmuje się wspieraniem prac związanych z prowadzeniem spraw znaków towarowych i wzorów przemysłowych w systemie krajowym (UP RP), unijnym (EUIPO) oraz międzynarodowym (WIPO), w tym m.in. przygotowywaniem pism formalnych i innej dokumentacji zgłoszeniowej. Do jej zadań należy również dokonywanie tłumaczeń, prowadzenie korespondencji z klientami zagranicznymi oraz utrzymywanie kontaktów z lokalnymi rzecznikami patentowymi w innych krajach. Aktualnie zgłębia zagadnienia związane z zarządzaniem organizacją na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Uniwersytet SWPS w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, filologia angielska
  • Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

  • angielski

Udostępnij