Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Magdalena Maksimowska

Pokaż adres e-mail
rzecznik patentowy
 • Foto formal

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie, a także studiów podyplomowych Prawo własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada uprawnienia rzecznika patentowego i pełnomocnika do spraw znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych przed EUIPO.

Magdalena Maksimowska ma długoletnie doświadczenie z zakresu własności przemysłowej zdobyte podczas pracy w jednej z warszawskich kancelarii rzeczników patentowych. Przed praktyką w kancelariach rzeczników patentowych zdobywała doświadczenie podczas staży w Dziale Prawnym jednej z największych spółek z branży FMCG oraz w Departamencie Prawa Europejskiego UKIE.

Prowadzi postępowania zgłoszeniowe i sporne w sprawach uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory przemysłowe w trybie krajowym, unijnym oraz międzynarodowym, odpowiednio: przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO). Doradza Klientom strategicznie w zakresie budowania i zarządzania portfolio praw własności przemysłowej. Ponadto, przygotowuje opinie prawne w zakresie zdolności rejestrowej znaków towarowych. Prowadzi szkolenia z zakresu własności przemysłowej.

 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności intelektualnej, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji

 • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych

 • angielski

 • Poland
  [in:] "Pharmaceutical Trademarks: A Global Guide 2017/2018"
  • Rewolucja w ochronie znaków towarowych
   [w]: "Świat Przemysłu Kosmetycznego", 01/2016
  • Nowelizacja przepisów dotyczących zgłaszania znaków towarowych Unii Europejskiej
   [w:] Blog Wszystkie Prawa Zastrzeżone
  • Ochrona gier komputerowych
   [w:] Blog Wszystkie Prawa Zastrzeżone
   Udostępnij