Magdalena Maksimowska

wspólnik | szef praktyki znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także studiów podyplomowych Prawo własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada uprawnienia rzecznika patentowego i pełnomocnika do spraw znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych przed EUIPO.

Magdalena Maksimowska ma długoletnie doświadczenie z zakresu własności przemysłowej zdobyte podczas pracy w jednej z warszawskich kancelarii rzeczników patentowych. Przed praktyką w kancelariach rzeczników patentowych zdobywała doświadczenie podczas staży w Dziale Prawnym jednej z największych spółek z branży FMCG oraz w Departamencie Prawa Europejskiego UKIE.

Prowadzi postępowania zgłoszeniowe i sporne w sprawach uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory przemysłowe w trybie krajowym, unijnym oraz międzynarodowym, odpowiednio: przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO). Doradza Klientom strategicznie w zakresie budowania i zarządzania portfolio praw własności przemysłowej. Ponadto, przygotowuje opinie prawne w zakresie zdolności rejestrowej znaków towarowych. Prowadzi szkolenia z zakresu własności przemysłowej.

Edukacja
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności intelektualnej, studia podyplomowe
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji
  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
  • angielski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl