Joanna Sowińska

rzecznik patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Joanna Sowińska jest rzecznikiem patentowym. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Do jej zadań należy przygotowywanie opinii i rekomendacji w sprawach ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych klientów polskich i zagranicznych, przygotowywanie pism procesowych do Urzędu Patentowego RP i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Odnośnie wynalazków wspiera klientów w sporach o naruszenia i skutecznym rozporządzaniem prawami w umowach. Zajmuje się także doradztwem i polubownym rozwiazywaniem sporów w celu efektywnej ochrony interesów klientów krajowych i zagranicznych.

Edukacja
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych – aplikacja rzecznikowska
  • Uczelnia Łazarskiego – Prawo – studia magisterskie
  • Uniwersytet Warszawski – Prawo własności intelektualnej – studia podyplomowe
  • Uniwersytet Warszawski – Filologia angielska – studia magisterskie
  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
  • angielski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl