Magdalena Gontarz

aplikant adwokacki

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Magdalena specjalizuje się w sprawach spornych i sądowych dotyczących ochrony własności intelektualnej, w tym zwłaszcza ochrony znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających. W codziennej pracy wspiera radcę prawnego i przygotowuje projekty m.in. opinii prawnych oraz pism w postępowaniach spornych prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO.

Edukacja
  • Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu, aplikacja adwokacka
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, podyplomowe studia prawa spółek
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, stacjonarne jednolite studia prawa
  • Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu
  • angielski
  • rosyjski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl