Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Joanna Janoszek

Pokaż adres e-mail
krajowy i europejski rzecznik patentowy | dyrektor biura we Wrocławiu | wspólnik
 • Foto formal
 • Foto unformal

Joanna Janoszek jest dyrektorem biura JWP Rzecznicy Patentowi we Wrocławiu. Zajmuje się kompleksową współpracą z przedsiębiorcami i innymi podmiotami w zakresie uzyskiwania i ochrony praw własności przemysłowej. Jako profesjonalny pełnomocnik z wieloletnim doświadczeniem z sukcesem prowadziła postępowania sporne przed polskimi (UP RP) oraz unijnymi (EUIPO) urzędami ds. własności intelektualnej na rzecz największych krajowych i zagranicznych spółek.

Joanna specjalizuje się także w sporządzaniu opinii prawnych dotyczących szeroko rozumianych praw na dobrach niematerialnych, w tym opinie w zakresie zdolności rejestracyjnej znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Od lat z powodzeniem zajmuje się też opracowywaniem strategii ochrony praw własności przemysłowej, a także stałym doradztwem w tym zakresie na rzecz klientów kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się podczas krajowych i zagranicznych konferencji, w których bierze czynny udział. Jest członkiem organizacji międzynarodowych skupiających profesjonalistów z zakresu ochrony własności przemysłowej.

Doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz zdobyte umiejętności pozwalają jej na szerokie spojrzenie na problematykę ochrony własności intelektualnej nie tylko przez pryzmat uzyskania czy utrzymania praw wyłącznych i ich ochronę przed nieuczciwymi działaniami, ale również ich rolę ekonomiczną i rynkową.

 • Europejski rzecznik patentowy (EPO), Europejski pełnomocnik ds. znaków towarowych i wzorów przemysłowych (EUIPO)
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Uniwersytet Jagielloński, Prawo własności przemysłowej, studia podyplomowe
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Prawo cywilne i administracyjne, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Gdański, zarządzanie i marketing, specjalizacja: rynek i konsumpcja

 • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • EPI – European Patent Institute
 • AIPPI – Association for the Protection of Industrial Property

 • angielski

 • Podobne bywa mylące
  [w:] "Świat Przemysłu Farmaceutycznego" nr 1/2015
 • Jak chronić własność intelektualną i przemysłową
  [w:] "Mistrz Branży", 05/2016
  Udostępnij