Joanna Janoszek

wspólnik | krajowy i europejski rzecznik patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Joanna Janoszek jest dyrektorem biura JWP Rzecznicy Patentowi we Wrocławiu. Zajmuje się kompleksową współpracą z przedsiębiorcami i innymi podmiotami w zakresie uzyskiwania i ochrony praw własności przemysłowej. Jako profesjonalny pełnomocnik z wieloletnim doświadczeniem z sukcesem prowadziła postępowania sporne przed polskimi (UP RP) oraz unijnymi (EUIPO) urzędami ds. własności intelektualnej na rzecz największych krajowych i zagranicznych spółek.

Joanna specjalizuje się także w sporządzaniu opinii prawnych dotyczących szeroko rozumianych praw na dobrach niematerialnych, w tym opinie w zakresie zdolności rejestracyjnej znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Od lat z powodzeniem zajmuje się też opracowywaniem strategii ochrony praw własności przemysłowej, a także stałym doradztwem w tym zakresie na rzecz klientów kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się podczas krajowych i zagranicznych konferencji, w których bierze czynny udział. Jest członkiem organizacji międzynarodowych skupiających profesjonalistów z zakresu ochrony własności przemysłowej.

Doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz zdobyte umiejętności pozwalają jej na szerokie spojrzenie na problematykę ochrony własności intelektualnej nie tylko przez pryzmat uzyskania czy utrzymania praw wyłącznych i ich ochronę przed nieuczciwymi działaniami, ale również ich rolę ekonomiczną i rynkową.

Edukacja
 • Europejski rzecznik patentowy (EPO), Europejski pełnomocnik ds. znaków towarowych i wzorów przemysłowych (EUIPO)
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Uniwersytet Jagielloński, Prawo własności przemysłowej, studia podyplomowe
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Prawo cywilne i administracyjne, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Gdański, zarządzanie i marketing, specjalizacja: rynek i konsumpcja
 • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • EPI – European Patent Institute
 • AIPPI – Association for the Protection of Industrial Property
 • angielski
 • Podobne bywa mylące
  [w:] „Świat Przemysłu Farmaceutycznego” nr 1/2015
 • Jak chronić własność intelektualną i przemysłową
  [w:] „Mistrz Branży”, 05/2016

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl