Małgorzata Trejgis

rzecznik patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Małgorzata Trejgis jest specjalistą w prowadzeniu krajowych i międzynarodowych (EP, PCT) postępowań zgłoszeniowych w obszarze wynalazków i wzorów użytkowych oraz walidacjach patentów europejskich z zakresu mechaniki, optyki i elektroniki. Przygotowuje również opinie w sprawach dotyczących patentów, przeprowadza badania oraz realizuje szkolenia z zakresu własności intelektualnej. Bogate doświadczenie naukowe oraz praktyczne zdobywała m.in. w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej oraz Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Z kancelarią JWP Rzecznicy Patentowi związana od 2007 roku.

Edukacja
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo Własności Przemysłowej, studia podyplomowe
  • Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Inżynieria Fotoniczna
  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
  • angielski
  • niemiecki

Kontakt

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl
NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Zapisz się na newsletter JWP