Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Małgorzata Trejgis

Pokaż adres e-mail
rzecznik patentowy
  • Foto formal

Małgorzata Trejgis jest specjalistą w prowadzeniu krajowych i międzynarodowych (EP, PCT) postępowań zgłoszeniowych w obszarze wynalazków i wzorów użytkowych oraz walidacjach patentów europejskich z zakresu mechaniki, optyki i elektroniki. Przygotowuje również opinie w sprawach dotyczących patentów, przeprowadza badania oraz realizuje szkolenia z zakresu własności intelektualnej. Bogate doświadczenie naukowe oraz praktyczne zdobywała m.in. w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej oraz Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Z kancelarią JWP Rzecznicy Patentowi związana od 2007 roku.

 

  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo własności przemysłowej, studia podyplomowe
  • Politechnika Warszawska, Wydział mechatroniki, inżynieria fotoniczna

  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych

  • angielski
  • niemiecki

Udostępnij