Arkadiusz Kalinowski

rzecznik patentowy | praktyka patentów

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Arkadiusz Kalinowski specjalizuje się w sprawach z dziedziny technologii chemicznej, farmacji, inżynierii materiałowej oraz nanotechnologii. Opracowuje i dokonuje krajowych i międzynarodowych zgłoszeń patentowych, kierując dalszym przebieg postępowania do momentu udzielenia decyzji. Bierze udział w przygotowywaniu europejskich zgłoszeń patentowych.

Opracowuje wieloaspektowe strategie poszukiwawcze i przeprowadza kompleksowe badania patentowe, w szczególności badania stanu techniki, badania zdolności patentowej oraz badania czystości patentowej (FTO). Ponadto przygotowuje opinie w sprawach patentowych, w szczególności dotyczących oceny ryzyka naruszeń patentowych.

Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Chemicznym z dwoma specjalnościami: technologia ciała stałego oraz synteza, kataliza i procesy wysokotemperaturowe. Zarówno pracę inżynierską jak i magisterską w dziedzinie nanotechnologii przygotował w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

W latach 2017-2019 odbył aplikację rzecznika patentowego prowadzoną przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych, natomiast w grudniu 2020 r. został wpisany na listę rzeczników patentowych. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. W 2023 roku zdał egzamin wstępny na europejskiego rzecznika patentowego (EQE), a obecnie przygotowuje się do części głównych egzaminu EQE.

 

Prowadzi aktywne działania na rzecz samorządu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Od 2021 roku jest Dziekanem Okręgu Podlaskiego i Członkiem Komisji Współpracy Krajowej i Międzynarodowej.

Edukacja
  • Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Specjalności: Technologia ciała stałego i Synteza, Kataliza i Procesy Wysokotemperaturowe
  • Uniwersytet Warszawski, Studium Prawa Własności Intelektualnej, studium podyplomowe
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych – Dziekan Okręgu Podlaskiego
  • Angielski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl