Dorota Maslanka

europejski rzecznik patentowy | współpracownik

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Dorota Maslanka jest Europejskim Rzecznikiem Patentowym i Europejskim Rzecznikiem Znaków Towarowych. Jej specjalności obejmują doradztwo strategiczne, zarządzanie prawami własności przemysłowej, sporządzanie opinii w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej, analizę zdolności patentowej i naruszeń, opracowywanie opisów patentowych i ich procedury, poszukiwania, licencje, spory sądowe, konsultacje i opinie w obszarach chemii, farmacji oraz inżynierii i procesów chemicznych. W ostatnich latach, rozwinęła swój profil jako specjalista w zakresie prowadzenia ekspertyz i rozpraw (Oral Proceedings) przed Europejskim Urzędem Patentowym

W marcu 2007 roku założyła firmę „Maslanka & Co.” zajmującą się doradztwem i kompleksowym prowadzeniem spraw związanych z własnością przemysłową. Obecnie kieruje innowacyjnym i dynamicznym zespołem profesjonalistów o ugruntowanej pozycji. Firma prowadzi działalność na skalę krajową (Hiszpania, Polska) i europejską, ale również prowadzi sprawy na całym świecie dzięki sieci zaufanych korespondentów i współpracowników.

Maslanka & Co. posiada zespół wykwalifikowanych specjalistów specjalizujących się w różnych dziedzinach własności przemysłowej i pozostałych dyscyplin z nią związanych. Posiada doświadczenie zarówno w aspektach prawnych, jak i technicznych, co daje firmie zdolność do prowadzenia wszelkich spraw związanych z własnością przemysłową, zarówno w Hiszpanii, jak i na arenie międzynarodowej. Wszechstronność każdego z członków zespołu sprawia, że jest on w stanie towarzyszyć firmom w podejmowaniu decyzji, a także dostosowywać się do zmian i nowych trendów rynkowych.

Edukacja
  • Aplikacja Rzecznikowska, Polska Izba Rzeczników Patentowych
  • Studia podyplomowe w zakresie Prawa Własności Przemysłowej, Uniwersytet Jagielloński
  • Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
  • angielski
  • hiszpański

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl