Paulina Młynarska

rzecznik patentowy | europejski rzecznik patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Paulina jest krajowym i europejskim rzecznikiem patentowym (zdany egzamin EQE) z wykształceniem technicznym w zakresie mechatroniki. Jej praca obejmuje opracowywanie opisów wynalazków i wzorów użytkowych oraz prowadzenie postępowań zgłoszeniowych dla polskich, europejskich i międzynarodowych zgłoszeń patentowych. Paulina przeprowadza również badania patentowe, w tym analizy zdolności i czystości patentowej.

Edukacja
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych (aplikacja rzecznikowska)
  • Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
  • epi – Instytut Profesjonalnych Pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym
  • angielski
  • francuski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl