Maciej Stodulski

aplikant rzecznikowski

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Maciej Stodulski specjalizuje się w ochronie wynalazków z obszaru life-science m.in. chemii, biotechnologii, farmacji, medycyny i pokrewnych. W ramach swoich obowiązków przygotowuje krajowe, europejskie i międzynarodowe zgłoszenia patentowe, przeprowadza badania patentowe, jak również bierze udział w postępowaniach dotyczących udzielenia dodatkowego prawa ochronnego (DPO/SPC). Ponadto, bierze udział w postępowaniach spornych przygotowując m.in. wnioski o unieważnienie patentów. Zajmuje się weryfikacją tłumaczeń opisów patentowych z j. angielskiego i niemieckiego w celu walidacji patentów europejskich w UP RP.

Jako doktor nauk chemicznych posiada rozległą wiedzę z zakresu chemii, w szczególności chemii organicznej, stereokontrolowanej syntezy organicznej, syntezy związków biologicznie aktywnych i katalizy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej, pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami naukowo-badawczymi. Swoje doświadczenia zdobywał w takich instytucjach jak: IChO PAN, Politechnika RWTH Aachen (Niemcy), Uniwersytet w Hanowerze (Niemcy) oraz współpracując z firmami farmaceutycznymi.

Bogate doświadczenie zawodowe są szczególnie cenne przy doradztwie w kwestiach strategii ochrony oraz sporządzania opinii w obszarze wspomnianych specjalizacji.

Edukacja
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Politechnika RWTH Aachen, Niemcy, staż naukowy
  • Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy, staż naukowy
  • Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, specjalność: chemia organiczna, dr nauk chemicznych
  • Uniwersytet w Białymstoku, chemia organiczna
  • angielski
  • niemiecki
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl