Oliwia Czarnocka

szef zespołu patentów | rzecznik patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Oliwia oferuje strategiczne doradztwo w zakresie ochrony patentowej, pomagając klientom z sektora firm technologicznych, uczelni, MSP oraz startup-ów w identyfikacji kluczowych obszarów innowacji i opracowywaniu długoterminowych strategii ochrony ich własności intelektualnej. Czuwa nad prawidłowością obsługi klientów z sektora jednostek publicznych.

Wspiera klientów w sprawach zgłoszeń krajowych i międzynarodowych, a także jest współautorem europejskich zgłoszeń patentowych. Ponadto przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów i przeprowadza badania. Jako profesjonalny pełnomocnik doradza również w postępowaniach spornych i naruszeniowych.

Wewnątrz kancelarii koordynuje pracę zespołu rzeczników patentowych z obszaru biologii, biotechnologii, chemii, elektroniki, mechaniki, jest mentorem w wewnętrznym programie szkoleniowym dla aplikantów wspierając ich swoją wiedzą i doświadczeniem.

Oliwia prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych, wspiera mentoringowo startup-y, jest autorką wielu publikacji z dziedziny prawa własności przemysłowej w prasie krajowej i zagranicznej.

Edukacja
  • Szkoła Główna Handlowa, Zarządzanie Transferem Technologii, studia podyplomowe
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo Zamówień Publicznych, studia podyplomowe
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo Własności Przemysłowej, studia podyplomowe
  • Kurs patentowego prawa niemieckiego i europejskiego, Monachium, Niemcy
  • Kurs patentowego prawa europejskiego, Strasbourg, Francja
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Elektronika, specjalność: mikroelektronika
  • Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Makrokierunek: Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja
  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych

 

  • angielski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl