Oliwia Czarnocka

rzecznik patentowy | szef zespołu mechaniki, elektroniki, ICT

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Oliwia Czarnocka specjalizuje się w sprawach z dziedziny elektroniki i informatyki. Bierze udział w dokonywaniu międzynarodowych i europejskich zgłoszeń patentowych. Posiada uprawnienia do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ponadto przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów i przeprowadza badania.

Autorka wielu publikacji z dziedziny prawa własności przemysłowej w prasie krajowej i zagranicznej.

Edukacja
  • Szkoła Główna Handlowa, Zarządzanie Transferem Technologii, studia podyplomowe
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo Zamówień Publicznych, studia podyplomowe
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo Własności Przemysłowej, studia podyplomowe
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Elektronika, specjalność: mikroelektronika
  • Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Makrokierunek: Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja
  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych

 

  • angielski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl