Oliwia Czarnocka

rzecznik patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Oliwia Czarnocka specjalizuje się w sprawach z dziedziny elektroniki i informatyki. Bierze udział w dokonywaniu międzynarodowych i europejskich zgłoszeń patentowych. Posiada uprawnienia do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ponadto przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów i przeprowadza badania.

Autorka wielu publikacji z dziedziny prawa własności przemysłowej w prasie krajowej i zagranicznej.

Edukacja
  • Szkoła Główna Handlowa, Zarządzanie Transferem Technologii, studia podyplomowe
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo Zamówień Publicznych, studia podyplomowe
  • Uniwersytet Warszawski, Prawo Własności Przemysłowej, studia podyplomowe
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Elektronika, specjalność: mikroelektronika
  • Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Makrokierunek: Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja
  • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych

 

  • angielski

Kontakt

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl
NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Zapisz się na newsletter JWP