Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Wyszukaj eksperta O
Katarzyna Jarmoszewicz

Pokaż adres e-mail
specjalista ds.własności przemysłowej
  • Foto formal

Katarzyna Jarmoszewicz zapewnia sprawną komunikację między klientem, rzecznikiem patentowym i Urzędem Patentowym RP. Nadzoruje formalne i merytoryczne aspekty krajowych, europejskich i międzynarodowych zgłoszeń patentowych. Wykonuje badania patentowe, tłumaczenia specjalistycznej dokumentacji na i z języka angielskiego z dziedzin takich jak: biologia, biologia molekularna, genetyka, farmacja, medycyna, biotechnologia i biochemia. Zajmuje się również korektą i redakcją dokumentacji w zakresie poprawności językowej i merytorycznej.

Pięcioletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN pozwoliło jej na zgłębienie licznych technik i podejść doświadczalnych w zakresie szeroko pojętej biochemii.

  • Akademia Podlaska w Siedlcach, biologia
  • Szkoła Biologii Molekularnej przy Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

  • angielski

Udostępnij