Katarzyna Jarmoszewicz

aplikant rzecznikowski

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Katarzyna Jarmoszewicz zapewnia sprawną komunikację między klientem, rzecznikiem patentowym i Urzędem Patentowym RP. Nadzoruje formalne i merytoryczne aspekty krajowych, europejskich i międzynarodowych zgłoszeń patentowych. Wykonuje badania patentowe, tłumaczenia specjalistycznej dokumentacji na i z języka angielskiego z dziedzin takich jak: biologia, biologia molekularna, genetyka, farmacja, medycyna, biotechnologia i biochemia. Zajmuje się również korektą i redakcją dokumentacji w zakresie poprawności językowej i merytorycznej.

Pięcioletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN pozwoliło jej na zgłębienie licznych technik i podejść doświadczalnych w zakresie szeroko pojętej biochemii.

Edukacja
  • Akademia Podlaska w Siedlcach, biologia
  • Szkoła Biologii Molekularnej przy Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
  • angielski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl