Katarzyna Jarmoszewicz

specjalista ds. patentów | aplikant rzecznikowski

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Katarzyna Jarmoszewicz specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu biologii molekularnej, genetyki, immunologii, farmacji, medycyny, biotechnologii oraz biochemii. Przygotowuje i nadzoruje krajowe, europejskie i międzynarodowe zgłoszenia patentowe, a także doradza technicznie w sprawach naruszeniowych. Wykonuje również badania patentowe i analizy stanu techniki pod kątem zdolności patentowej rozwiązań oraz analizy czystości patentowej. Wspiera klientów w realizacji strategii patentowych dostarczając również usługi monitoringu praw, co jest szczególnie ważne dla firm rozwijających nowe produkty lub technologie. Prowadzi i monitoruje rozległe portfolia patentowe we współpracy z naszymi zagranicznymi współpracownikami.

Ukończyła Akademię Podlaską w Siedlcach na Wydziale Rolniczym zdobywając specjalizację z zakresu biologii analitycznej. Ma za sobą również pięcioletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. W 2020 r. ukończyła Studia podyplomowe „Prawo owych Technologii” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, natomiast od 2022 r. jest aplikantką rzecznikowską w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

Edukacja
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, Aplikacja rzecznikowska
  • Instytcie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Studia podyplomowe „Prawo Nowych Technologii”
  • Szkoła Biologii Molekularnej przy Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
  • Akademia Podlaska w Siedlcach, Wydział Rolniczy, specjalizacja biologia analityczna
  • angielski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl